Lét-kérdés

Lét-kérdés

 

Egy csomó megválaszolásra váró kérdés húzódik meg életünk felszíne alatt, melyek végiggondolására e feszített tempójú hétköznapok forgataga közt egyre kevesebb időt merünk szakítani. Pedig egyáltalán nem mindegy számunkra, hogy komolyan fel merjük-e tenni magunknak a létünk lényegét birizgáló kérdéseket, s aztán megtaláljuk-e az igazi válaszokat ezekre a -- nevezzük úgy -- lét-kérdésekre.

Lét-kérdések többfélék lehetnek. 

Irányulhatnak múltunkra, jelenünkre és jövőnkre. Honnan jöttünk? Hol tartunk? Hová megyünk? 

Firtathatják életünk értelmét vagy célját. Miért élünk? Mi az értelme az életnek, a létezésnek? Van-e célja az emberi létnek? Mi a célja az életemnek?

E kérdések feltehetőek mind személyes, mind közösségi szinten, sőt az egész emberiségre vonatkozóan is.

Az, hogy milyen válaszokat tudunk adni ezekre a kérdésekre, sok mindent elárul saját állapotunkról és életünk irányáról is. 

Az élet olyan, mint egy nagy utazás. Vándorok vagyunk e Földön. Az sem mindegy, honnan jöttél, de fontosabb az, hova jutottál, hogy hol tartasz. De ami még ennél is fontosabb, hogy hová tartasz, hová tart az életed, mi az életed iránya?

 "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." (Példabeszédek 14:12) Had álljon itt egy versem előző életemből:

Braunitzer Richárd
Lét-kérdés


Felül a Nap, de jaj ha rám esik,
Alul a Föld, de jaj ha beszakad,
És ha mégis így esik?
Hol találok én másikat?


A jó hírem az, hogy ennél sokkal jobb perspektívájuk van azoknak, akik elfogadták az Úr meghívását az örök életre. Mint azt a következő versem is sugallja:

Braunitzer Richád
Átváltozás


Szárnyra kap a tekintetem.
Szembogaram táncát lejti,
de pókhálós szemüvegem
bogaraim rabul ejti.


Az Úrba vetem tekintetem.
Szembogaram szárnyal végre.
Szemüvegem pókhálóját
szétszaggatta Jézus vére.


A létezésnek egy sokkal csodálatosabb, sokkal nagyszerűbb formája tapasztalható meg akkor, ha az ember újra megszületik, nem természetes, hanem természet feletti módon, Istentől, és elkezd Istennel járni.

De ne szaladjunk még ennyire előre. Rakjuk félre az előítéleteket, a régi beidegződéseket, és nézzünk szembe e kérdésekkel.

Most csak megpróbálok a válaszkereséshez egy-két szempontra rávilágítani. Végiggondolni, és a jó választ megtalálnia mindenkinek magának kell.

Kezdjük talán a Honnan jöttünk? kérdéssel. A múltunkra, eredetünkre vonatkozó kérdésre adott válaszunk nagy mértékben meghatározza identitásunkat, és segít a jelenlegi helyzetünk, jelenünk megértésében.

Ugyanis múltunk és múltbeli döntéseink határozták meg jelenünket, múltbeli és jelen döntéseink pedig a jövőnk számára készítik elő a talajt. És ahhoz, hogy helyesen tudjunk ma dönteni, ismernünk és helyesen kell értelmeznünk múltunkat, felismerve múltbéli jó és rossz  döntéseinket, és azok következményeit, okulva azokból. Továbbá rendelkeznünk kell reális jövőképpel, látással életünk irányáról.

A materialista felfogás eredetünkkel kapcsolatban az evolúcióval számol. Nem vesz és nem is akar tudomást venni Isten létezéséről. A materialista ember számára az élet, és végső soron saját maga létezése is véletlenek hosszú láncolatának terméke. Számára nincs is talán objektív célja és értelme életének, csak az, amit saját maga jelöl ki önmagának.

Ha belegondolsz, valóban mi a mélyebb értelme az olyan életnek, mely a múltba visszatekintve különösebb értelem nélküli puszta véletlenek műve, előre tekintve pedig végérvényesen és visszavonhatatlanul záros határidőn belül lezárul, és semmivé lesz. Semmiből jött és semmivé lesz. Az ilyen felfogás termeli ki a pillanat embereket, a jelennek élőket, a ma örömeit minél jobban kiaknázni igyekvőket. Ez a világkép vezethet el a rezignációba, a beletörődésbe, a sodródásba.

Pedig Isten egy sokkal de sokkal jobb életet, jobb jövőt gondolt ki számunkra. Aki találkozott már az élő Istennel, noha nem is fizikai, de szellemi módon, annak az embernek a világképe radikálisan megváltozik. Megtapasztalni, hogy Isten valóságos, hogy Ő szeret minket, hogy Jézus, Isten Fia önmagát odaadta értünk, hogy kiszabadítson minket a bűn és a Sátán fogságából, és általa az örök élet kapui nyílnak meg előttünk, mindennél nagyobb katarzist, és egy teljesen új dimenzió nyílik meg az ember előtt.

És itt érkezünk el a legfontosabb Lét-kérdéshez, az üdvösség kérdéséhez

"Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti vagy magában kárt vall?" (Lukács evangéliuma 9:25)

Valójában ez élet-halál kérdés. Ezen dől el a sorsunk az örökkévalóságban. Ezen dől el, hogy életünk végeredményben a célját, értelmét és jövőjét elveszti avagy megnyeri-e.

Az az ember, aki találkozott Istennel, és üdvösséget és örök életet kapott Tőle, az már egészen másképp látja a világot. Tudja honnan jött és hová megy. Tudja, hogy van valóságos értelme és célja életének. Tudja, hogy mihez tartsa magát, mert megtanul eligazodni a szellemvilágban.

Jézus azt mondta, hogyha "megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. ... Mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. ... Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (János evangéliuma 8:32, 34, 36)

És ezt a szabadságot a világ, a világi javak: a vagyon, a tudás, a hatalom nem tudják megadni, csak egyedül Isten.

És Isten az, aki értelmet, célt, és jövőt ad életünknek, sőt a jelenünket is boldoggá, élhetővé teszi, és még a múltunkban gyökerező kötelékekből is megszabadít minket.

Nagyszerű azzal a tudattal élni, hogy nem véletlenül vagyok itt a Földön.  Hogy magától a Mindenható Istentől származom, aki szeret engem, s akit most már Atyámnak szólíthatok.

Jó tudni, hogy nem céltalanul bolyongunk többé e világon, hogy van értelme az emberi létezésnek. Hogy van Istentől rendelt célja az életemnek.


Ha még nem tetted meg: Gyere ki a Fényre!


***

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el