Mínuszból Pluszba

MÍNUSZBÓL
PLUSZBA

A megdöbbentően egyszerű megoldás
az emberiség problémáira

REINHARD BONNKE


Eredeti címe: Vom Minus zum Plus

A fordította német nyelvről: Braunitzer Richárd

A Bibliaidézetek Károli Gáspár féle bibliafordításból származnak.

"Egy új kezdet" c. utolsó fejezet kissé átdolgozva és módosítotva az eredeti szöveghez képest.


Minden este milliók ülnek a képernyő előtt, hogy végignézzék az egyik legborzalmasabb műsort: a híreket.

Az idő folyamán "horrorshow"-vá lealacsonyult történeteknek van egy közös vonásuk: mind igazak. Ha csak az elmúlt évekre gondolunk: képek éhínségekről, háborúkról, erőszakról, gyilkosságokról, botrányokról egymás után.

... egy kisfiút saját anyja taposott agyon, majd hatalmas keresést indít, hogy a bűncselekményt eltussolja

... Európa közepén dúló polgárháborúban asszonyok és lányok ezreit erőszakolják meg és kínozzák halálra

... nyilvánvaló, hogy nukleáris fegyverek terrorista bandák kezébe juthatnak

Sokan kérdik elborzadva, mennyit kell még elviselni? Mi nincs rendben ezzel a világgal? Van-e egyáltalán még esély a gyógyulásra ebből az alattomos és romboló betegségből, mely mindnyájunkat megfertőzni látszik? Hogyan változtatható e világméretű kétségbeesés és gonoszság nagy mínusza a reménység plusszává? És végül: Milyen isten az, ha van egyáltalán, aki látszólag mindezzel a rengeteg nyomorúsággal mit sem törődik?

MIT LÁTUNK SZEMELLENZŐ NÉLKÜL ?

Nos, az igazság egészen másképp néz ki. Isten él, és Ő már törődött a mi világunkban levő gonosszal és szenvedéssel. 2000 évvel ezelőtt elküldte fiát a világ egyik legforróbb tűzfészkébe: Izraelbe. Ott növekedett fel és ács lett. Rövid életét egy idegen csapatoktól megszállt országban élte le.

Erőszak, szegénység és betegség voltak állandó útitársai. Jézus azzal töltötte ezeket az éveket, hogy Isten szeretetét bemutassa az embereknek. Betegeket gyógyított. Gyűlöletet szeretetre fordított. Megmutatta az embereknek, mennyire szereti őket Isten. Röviden: átváltoztatta az életükben lévő mínuszt egy csodálatos plusszá.

Már akkoriban szerzett Jézus ellenségeket is magának. Végezetül vallási és politikai ellenfelei visszavágtak: letartóztatták, megkínozták és a megszálló hatalomnak átadták. Egy példátlan "igazságszolgáltatási" botrány után meggyilkolták. Ha lett volna akkoriban TV, egy szenzációval gazdagabb lett volna a késő esti híradó.

Meglepő módon vannak emberek, akik úgy vélik, hogy a keresztény hitnek semmiféle köze sincs a valósághoz. Már egy futó pillantás Jézus életére és halálára is azt mutatja, hogy ez egyszerűen nem igaz. A tényleg élő Jézust brutálisan, valódi hegyes szegekkel egy darab valódi fához szögelték. Ténylegesen vér folyt. A keresztre feszítés egy iszonyatos, lassú és véres kínlódás volt. A legrosszabb képzelet sem tudja lefesteni, milyen brutális és idegtépően valóságos volt ez az egész.


"Mikor
még
bűnösök
voltunk,
Krisztus
értünk
meghalt."

Jézus csaknem 2000 évvel ezelőtti megfeszítése nem valami elhanyagolható, mellékes esemény volt, mely az idők feledésébe merült. Jézus kereszthalála szabadította fel az isteni szeretet erejét e világban. Ez ma a mi életünket is meg akarja változtatni.

Nem, a valódi kereszténység az emberi szenvedés előtt nem hunyja be a szemét ... Jézus megfeszítése már évezredekkel ezelőtt rámutatott arra, hogy az emberiséggel valami rettenetesen félresikerülhetett.

A katasztrófák, melyek a képernyőn sokkolnak bennünket, mind ezt igazolják. De van egy lényeges különbség: Jézus halála megmutatja nekünk, hogy a problémának van egy megoldása. Megvilágítja, hogy Isten valami radikálisra szánta el magát, hogy mindent alapjaiban változtasson meg.

A BORZASZTÓ IGAZSÁG ÖNMAGUNKRÓL

Kukkantsunk be egy pillanatra egy kórházba. A doktornő egy beteg ágyánál áll. Borzasztó híre van számára. Csak pár hete van még hátra. Mi volna, ha velünk esne meg ez? A Bibliának hasonló üzenete van számunkra. Minden esetre nem csak rossz, hanem jó is.

Kezdjük a rosszal: Szenvedés és gonoszság nem végződik a képernyő üvegén. Könnyű kinyújtott újjal a képernyőre mutogatva és a hírekben látottakat visszautasítva mondani: "Igen, igen. Így megy ez manapság e gonosz világban." A problémák, melyeket kényelmes székünkben ülve látunk szemünk előtt elhaladni, sokkal-sokkal közelebb vannak hozzánk, mintsem gondolnánk. Mindezen problémák oka végső soron a saját szívünkben rejlik.

A Biblia őszintesége nem csak abban mutatkozik meg, ahogy nekünk a világ gonoszságáról és szenvedéséről beszél. Minket is önmagunkkal szembeni őszinteségre kényszerít.

Jézus is rámutatott erre, amikor azt mondta: "Az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, amelyek arra késztetik, hogy illetlen dolgokat cselekedjen, lopjon, raboljon, öljön, házasságot törjön, irigy legyen, stb."1

Minden esetre Jézus egy nagyon egyszerű, régimódi szót használ, annak a világos megnevezésére, ami a valódi problémánk: BŰN. Eredetileg ezt a szót a görögben az íjászatban használták. Azt értették alatta, hogy valami a célját téveszti. Elvéteni a célt. Bűnt követni el, vagy vétkezni tehát annyit tesz, mint elvéteni életünknek azt a célját, amit Isten szabott meg számunkra.

Az emberiség alapproblémáját a Biblia egyetlen szóban foglalja össze: bűn. Ez azt jelenti, hogy elvétjük vagy nem érjük el életünknek Isten által szabott célját.


"Mindnyájan
vétkeztek
és
szűkölködnek
Isten dicsősége nélkül..."

A Biblia ezt egy helyen így fejezi ki: "Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül."2

Valójában ennek mindannyiunk számára világossá kellene válnia. Mi mindnyájan tettünk olyan dolgokat, amik miatt szégyenkeznünk kellene. Mindnyájan megbántottunk másokat szóban vagy tettben - gyakran magunkat is. De ez még nem minden. A Biblia azt mondja: Bűn egy alapvető, kifejezetten negatív tendencia, amely által a mi legjobb és legnemesebb szándékaink és törekvéseink is megromlanak.

Ez nem csak úgy van, hogy mi olykor-olykor valami helytelent teszünk. A mélyünkben nyomaszt és terhel minket egy hatalom, mint egy rákos daganat. Egyenesen kényszerít bennünket mindig a rossz irányba menni. Marad tehát a kérdés: Lehet-e a bűnt, ezt a "rákot" gyógyítani? És ha igen, akkor hogyan?

BŰN A 20. SZÁZADBAN

Mielőtt a gyógyítással foglalkoznánk, többet kell előbb magáról a betegségről megtudnunk. Egy őszinte diagnózisra van szükségünk. Hogyan hat a bűn a mi napjainkban? Egy visszapillantás bizonnyal segíteni fog:

A 19. század végén humanisták úgy vélték, hogy az emberiség végre felnőtt lett. Azt gondolták, elég értelmesek lettünk ahhoz, hogy egymással többé már ne háborúzzunk. A tudományos fejlődés az embereknek egy csodálatos, békés jövőt látszott garantálni. Hiszen az ember a maga legmélyén valójában jó. Időközben egy magasabb fejlődési fokra jutottunk, egyéb iránt ez teljes mértékben megfelel az evolúció elméletnek, amely egykor a dzsungelben a legerősebbek túlélését volt hivatott garantálni.

De sajnos: az embereknek ez az optimizmusa és fejlődéshite egy csomó fájdalmas visszaesést élt meg!

- 1867-ben felfedezett egy svéd kémikus, Nobel Alfréd egy új, robbanékony vegyületet: a dinamitot. Meg volt róla győződve, hogy a dinamit a maga elborzasztó hatásával minden háborút és annak következményeit oly elrettentővé tenne, hogy további háborúk egyszerűen már nem lennének. De hamar rá kellett jönnie, hogy ez új anyag után érdeklődők táborát egyszerűen nem lehet kielégíteni. Találmánya gyorsan és hatékonyan értékesíthetőnek bizonyult. Hatalmas nyereség származott belőle. És ebből a nyereségből tudta élete végén a közismert Nobel-díjat finanszírozni, és azok közül kiváltképpen a Béke Nobel-díjat. Felfoghatatlan: egy pusztító robbanóanyag értékesítésének bevételéből!

- Később az első világháború zúzta szét a fejlődésoptimizmust. Néhányan még mindig arról beszéltek: "háború, amely minden háborút lezár". Valóban, már ekkor kirajzolódott, hogy a 20. század a leggyilkosabb minden eddigiek kötött. Adolf Hitler az úgynevezett "legerősebbek túlélésének törvényét" használta fel a holocaust igazolására. Azt, aki túlélésre képtelennek tűnt, egyszerűen meggyilkolták.

Nukleáris fegyverek, "intelligens" bombák - példák a 20. század romboló technológiáira. Világszerte az emberek nyomorát okozzák. A Biblia mondja: "A békesség-nek útját nem ismerik ..."

Háború és népirtás, mint azt Hitler, Sztalin, Pol Pot és mások gyakorolták, világosan rámutatnak, hogy emberi jóság egészen biztos nem fogja az emberiség jövőjét garantálni. Mihez tartsuk tehát magunkat?

És ez itt csak egy kis pillanatfelvétel volt. De már ez is felfedi, milyen pusztító a bűn munkája a 20. században. Óhatatlanul felvetődik a kérdés: Hogyan hat ez ki a mi személyes életünkre?

ISTENALLERGIA ?

Mindenek előtt leszögezném: a bűn a kapcsolatok kolosszális összeomlását okozza. Mindenhol észrevesszük: erőszak az utcán, gyermekek bántalmazása, faji és nemzetiségi gyűlölet, korrupció és nem utolsó sorban az egyik vagy mindkét fél részéről széttört házasságok.

Egy hollywoodi színésznő mondta: "Rájöttem, hogy egy lány legjobb barátai nem holmi gyémántok, hanem a válóügyvédek."

A legsúlyosabb szem ebben a pusztító láncban az Istennel való elveszett kapcsolat. Elszakasztva és elválasztva Istentől, ez a mi normális állapotunk. Ha elkezdünk választ keresni, megérezzük ennek az elválasztottságnak a kínját. Ezt Isten soha de soha nem akarta így! Ő azért teremtett minket, hogy egy szellemi kapcsolatban éljünk Ővele. Ehelyett menekülünk és elbújunk előle, mintha fertőző betegsége lenne.

Jézus ezt úgy fejezte ki: "A világosság e világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget."3 Elveszve a sötétségben, hazátlanul - van-e egyáltalán reménység számunkra?


Jézus mondta: "A világosság e világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget." 

TAPOGATÓDZÁS A SÖTÉTSÉGBEN

Néhányan minden reménységet feladtak. Belenyugszanak vagy kétségbeesésbe süllyednek. Mások megpróbálják mindezt elegánsan kikerülni. Valaki azt mondta egyszer: "Az emberek csak egy bizonyos mértékig képesek elviselni a valóságot". Így elszáll az ember egy álomvilágba, mint pl.: TV, alkohol, drogok, ...

Mindig az igazi élet illúzióját keresve könnyen belegabalyodunk a pusztulás hálójába. Gyakran ezekből függőségek alakulnak ki, mint kábítószer-szenvedély, alkoholizmus, stb. Ezek a szenvedélyek ellenben soha még egyetlen problémát sem oldottak meg, hanem csak millió újat szültek. Aki nem tud drogok nélkül élni, az már nem is tud azzal sem élni. Végül maradnak a kémiai álmok, egy Fata Morgana egy víz nélküli sivatagban.

Mások a siker hajszolásának sodrába kerülnek. Naptáraik szinte szétdurrannak a zsúfolt időpontoktól. Bankszámláik egyre zsírosabbak, autóik egyre gyorsabbak. De a boldogságot mégsem érik el soha. Milliók fektetnek be fáradságot, ötleteket és kitartást, hogy - hasonlóan egy hegymászóhoz - az elégedettség csúcsát megmásszák, de nem találnak mást, csak ürességet.

De van még a vallási szupermarket is. Mind több ember áll mint hipnotizált az állítólag lehetséges önmegváltások tarka csillogású kavalkádja előtt. A polcok csak úgy roskadoznak az ezoterika-drogok súlya alatt: piramiserő, hypnotherápia, transzcendentális meditáció, fehér mágia, stb. - megannyi tévutak, melyek gyakran veszélyesen végződnek. Nem tudnak semmi olyat kínálni, amivel az emberi problémák gyökeréhez férkőzhetnénk.


Függőség drogtól - vagy pénztől, hatalomtól, szextől. Gyakran a szabadság és boldogság keresésével kezdődnek - de csaknem mindig kötelékekben és félelemben végződnek.

Többre van szükségünk, mint egy gyors kielégülésre vagy egy olcsó mozdulatra. Istennel való elveszett kapcsolatunkra van szükségünk ismét. Arra, hogy bűneinket megbocsássa. Jézus ismét helyre tudja állítani azt a kapcsolatot, amelyet mindig is szeretett volna velünk.

Csak akkor találhatjuk meg Istent, ha valóban keresni akarjuk Őt. Ő maga mondta a Bibliában: "Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem keresnek, megtalálnak."4

És kerestek engem
és megtaláltok, mert teljes
szívetekből kerestek
engem

És tőle van ez az acélkemény ígéret: "Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr: békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem."5

MINUSZBÓL A PLUSZBA

Szükségünknek legmélyebb pontját ragadja meg Jézus Krisztus evangéliuma. Jézus úgy tekintette életét, mint egy felszabadító akciót. Azt mondta, hogy ő azért jött el, hogy "megkeresse és megmentse, ami elveszett."6 Ő maga mondta, hogy az ő halála nem egy baleset volt. Ő azért jött, hogy meghaljon: "Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért."7

Nos, ki volt hát Jézus? A Biblia azt mondja nekünk, hogy maga Isten öltött Őbenne emberi alakot8. Más szavakkal élve: Jézusban maga az Isten jött be a látható világba. Bepiszkolta kezeit, melyeket aztán odaszegeztek a keresztfához.

Ő tette ezt, hogy a bűn megemésztő erejétől megszabadul-hassunk.

Pillantsunk bele még egyszer a történelembe: Mikor rómaiak a halálraítélteket a keresztre feszítéshez vezették elő, a keresztgerendát magának az elítéltnek kellett a vállán cipelni. A szerencsétlen hozzá volt láncolva, és a tehertől meggörnyedten tántorgott a kivégzés helyére.

Így kellett Jézusnak is Jeruzsálem utcáin végig mennie egészen a vesztőhelyre, a Golgotára. Cipelte a súlyos keresztgerendát, mint egy lobogót, egy hatalmas jelet, amely egy borzasztó igazságot hirdetett. Ez az, amit az egész világnak meg kellene értenie, és soha nem szabadna erről megfeledkeznie. A keresztgerenda, amelyet Jézus hordozott, szimbolizálja a mi kudarcunkat, a mi mínuszunkat - a céltévesztett életünket, a bűneinket, amely mindannyiunkban ott van.

A kereszt Istennek az emberi szenvedésre adott váratlan reakcióját mutatja meg nekünk. Isten maga szenvedett velünk és vette magára a mi bűneinket. Jézus, noha tökéletes, bűn nélkül való volt, bűnné lett érettünk 9. Egyike az első keresztényeknek így fejezte ezt ki: "Mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."10

Jézus a mi bűneink és kárhozatunk keresztgerendáját ráhelyezte a függőlegesen álló fára. Ezzel átváltoztatta a mi emberi mínuszunkat Isten plusszává. Jézus felszabadította ezzel Isten kegyelmét, annak minden erejével együtt. Ez bűnbocsánatot és gyógyulást jelent mindenkinek, aki Jézushoz jön és ezt kéri.

"Ő mindenképp
üdvözítheti is azokat,
akik Őáltala járulnak
Istenhez ..."

A kereszten átváltozott a sötétség fénnyé, a halál életté, a gyűlölet szeretetté, a láncok szétpattantak és a kétségbeesésből öröm lett

ISTEN SZERETETÉNEK PECSÉTJE

Jézus története nem fejeződik be a keresztre feszítéssel. Ha ez így volna, a kereszt csupán egy megsemmisítő vereség és kétségbeesés szimbóluma lenne. A jó hír viszont ez: Jézus a kereszten nem csak a bűn hatalmát rombolta le. Ő a halál hatalmát is szétzúzta! Mert Isten visszahozta Őt az életbe. Jézus diadalmaskodott a sötétség, a halál és az ördög felett. 


Isten szeretete átvezet a magányból a közösségbe. Gyűlöletet szeretetté változtatja. 

Jézus, akit mint názáreti ácsot ismerhettünk meg, a keresztfából az élet kapuját ácsolta össze. Ez a magja az örömhírnek. A keresztnek van ereje minket megváltoztatni. A mínusz plusszá lett. A negatívból pozitív! A kereszten a sötétségből világosság, a halálból élet, a gyűlöletből szeretet, a rabságból szabadság, a félelemből hit, kétségbeesésből öröm, a pusztulásból helyreállítás, a pokolból menny lett!

Jézus él! Ő itt van, hogy minden átkot megtörjön és az ördög gonosz művét lerombolja. A bűnösök megbocsátást nyernek, betegek meggyógyulnak, széttört kapcsolatok helyreállnak. Jézus keresztáldozatának erejével szemben végső soron a gonosz minden ereje tehetetlen.

Ezért vált a kereszt a kereszténység szimbólumává. Ez Jézus legsajátosabb márkajele. Semmilyen más vallás alapítója vagy vezetője sem tudná ezt használni, mert ez valami olyanért áll ott, amit ők maguk soha nem tettek. Egyikük sem támadt fel a halálból. Egyikük sem tudja nekünk azt a segítséget megadni, amire égetően szükségünk van.

Csak egyedül Jézus tud megmenteni bennünket. Ő azt mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam."11

"Én vagyok az út,
az igazság
és az élet;
senki sem mehet az Atyához,
hanem csak én általam."

Azt mondják, az élet olyan mint egy utazás. Honnan tudhatnánk biztosan, hogy a helyes úton haladunk?

HA ISTEN EREJE MŰKÖDIK

Az Isten, aki bennünket ily nagyon szeret, minden hatalomnak is birtokosa a világmindenségben. Ő az, aki minden dolgot teremtett, úgy, hogy egyszerűen életre hívta azokat. A Biblia azt mondja, hogy Jézus mint Isten Fia az isteni dicsőség visszatükröződése.12

Mikor Jézus a kereszten szenvedett minden esetre egészen másként nézett ki mint aki dicsőséges és erőteljes volna. A tömegtől kigúnyolva, a katonáktól megkínozva, barátaitól elhagyatva, lassan halálra vérezve teljesen tehetetlen volt. És mégis, pont ezen a kereszten működött Isten ereje. Hogyan lehet ez?

Egy pillantás az atomenergiára segíthet nekünk ezt jobban megérteni. Minden atomban pozitív és negatív energiák vannak egyensúlyban. Széthasad az atom, elválik a pozitív a negatívtól. Energia szabadul fel, vagy pusztításra vagy pedig pozitív célra.

Valami hasonló történt a kereszten is. Mikor Jézus ott függött, érezte magában a két egymás ellen harcoló erőt, a mi bűneink negatív és Isten szeretetének pozitív erejét. Jézus Isten tökéletes Fia volt és a kereszten bűnné lett érettünk.13 Kozmikus centrummá vált, ahol minden gonosz és minden jó összeütközött egymással.

Végül legyőzte Jézus a gonoszt. Ekkor energia szabadult fel, ami új életet hozott létre. Bűn, halál és félelem vereséget szenvedett, miközben Isten szeretetének megmentő ereje mindenki számára elérhetővé vált, aki azt kéri. Három nap múlva újra nekiszabadult ez az erő, Krisztus diadalt aratott a halálon, feltámadt, bebizonyítva a mennyei Atya szeretetét.


Jézus kereszthalála a szellemi erőnek egy olyan szökőárját szabadította fel, amely mindig életeket akar megváltoztatni. 

Azóta ennek a szellemi erőnek a hulláma szökőárként söpör végig a világon nemzedékről nemzedékre. Isten új életét hozza mindazoknak, akik vele kapcsolatba kerülnek. Az emberek átélik:

  • Isten megbocsátásának erejét, amely megszabadít minket bűneinktől,
  • azt az erőt, amely képessé tesz bennünket azoknak megbocsátani, akik ellenünk vétkeztek,
  • az erőt, hogy ellenállhassunk annak, amiről tudjuk, hogy helytelen,
  • Isten szellemének erejét, amely Jézus új életét hozza számunkra,
  • Isten szeretetének erejét, amely által Őt és más embereket szeretni tudunk.

Hogyan tapasztalhatjuk meg ezt az erőt saját életünkben? Hogyan kerülhetünk mi magunk ezzel az erővel kapcsolatba, mely képes az egész életünket alapjaiban megváltoztatni?

HASZNÁLJA AZ EJTŐERNYŐJÉT

Két ejtőernyős ugrik ki 3000 m magasságban a repülőből. Mindkettőjüknek van ejtőernyője. Az egyik széttárja karjait, nem törődve a kioldózsinórral mondván: "Teljes biztonságban vagyok, hisz van ejtőernyőm." Addig mondja ezt, míg 150 km/h-s sebességgel földre zuhan. Társa tudja: biztonság csak akkor van, ha ő maga is tesz valamit. Meghúzza a kioldózsinórt és biztonságban földet ér.

Ismerhetjük a keresztény hitet. Elismerhetjük Jézust, sőt azt is jóváhagyhatjuk, ami a kereszten történt. Mégis a csukott ejtőernyős ugróhoz hasonlítunk. Először, mikor Jézus segítségét kérjük, és életünket az Ő vezetése alá helyezzük, változik meg ez. Meg kell húznunk a kioldózsinórt, ameddig még időnk van erre.

És ez a kioldózsinór: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe."14 Nem tehetünk mást. Nem tudjuk magunkat megmenteni. Csak arra hagyatkozhatunk, amit Jézus Krisztus értünk a kereszten megtett.


Egyetlen ejtőernyő sem tud megmenteni, ha nem húzzuk meg a kioldózsinórt. Jézus "Örömhíre" sem használ semmit, csak ha mi magunk is cselekszünk 

És honnan tudjuk, hogy ez igaz? Bátran rátámaszkodhatunk életünkkel arra az ígéretre, amit Ő adott nekünk. Keresztények milliói próbálták ki ezt a mindennapi életben.

"Az Úr
megtámogat
minden elesőt
és felegyenesít minden
meggörnyedtet."

  • "Az Úr megtart minden elesőt ..."15
  • "Ő az, aki titeket a bűntől megőrizhet és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel ..."16
  • "Ennekokáért Ő mindenképp üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez ..."17

HOGYAN KEZDHETÜNK EL ISTENNEL ÉLNI?

Ha készen állsz Őhozzá jönni, két dolgot kell megtenned, mégpedig most. Először: térj meg és másodszor: higgy. Jézus ezt így fejezte ki: "Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban."18 Mit jelen ez?

Térj meg!

Ez is egy régi módi kifejezés, pont úgy, mint a bűn szó. Ez egész egyszerűen azt jelenti: 'változtasd meg gondolkodásmódodat'. Képzeld el, rossz lehajtáson ment le és tudod, hogy így mindig messzebb kerülsz uticélodtól. Meg kell tehát először is állnod, majd megfordulnod és a helyes irányba elindulnod.

A megtérés az életed a felülvizsgálatát jelenti. Kérj Istentől megbocsátást mindenért, ami az életedben rossz irányban haladt. Kérd Istent, hogy mentsen meg és szabadítson meg Téged. Megtérés tehát a bűntől való elfordulást és Istenhez való odafordulást jelent. Ha Te megváltoztatod a pozíciódat, Jézus Krisztus meg fogja változtatni a szituációdat.19

Higgy!

A hit nem olyan valami, ami az egyiknek van és a másiknak nincs. A hit az döntés és cselekvés. A Biblia teljesen világossá teszi ezt: "Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit Ő küldött."20

A hit az nem érzés. Te döntesz amellett, hogy Istenben bízol, Őrá hagyatkozol, hogy a hit kioldózsinórját meghúzod. Ha most ezt megteszed, Jézus nem a szociális helyzetedre, az Te értékedre, kapcsolataidra vagy múltadra fog nézni. És ez érvényes akkor és ott, ahol éppen vagy. Abban a pillanatban, amelyben megfordulsz és hiszel, egy rántásra kinyílik az üdvösség ejtőernyője, és valóban biztonságban leszel!

Jézus még soha nem hagyott senkit cserben. Ez a Te esetében sem fog megtörténni. A kioldózsinór itt és most a Te kezében van. Ezt Isten teljesen világosan megígéri a Bibliában:

"Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja megmenekül."21 Egyetlen segélykiáltás Őhozzá egész egyszerű szavakkal - egy kérés Jézus Krisztushoz megbocsátásért és megmentésért, és a megváltás ejtőernyője kinyílik. Maga Isten kezeskedik erről. Ő megígérte ezt. Húzd meg gyorsan a kioldózsinórt, ott, ahol éppen most vagy.


A fény elűzi a sötétséget, és Jézus Krisztusba vetett hit elűzi a félelmet. 

ÍGY EGÉSZEN KÖZEL KERÜLSZ ISTENHEZ

Ha mindezt még nem tetted meg, akkor most cselekedj. Imádkozhatsz saját szavaiddal is, de felhasználhatod a következőkben leírt imamintát is. Tedd ezt lassan és átgondoltan. Gondold azt, hogy haza érkezel. Elhagyod a sötétséget és belépsz Isten csodálatos világosságába.


Drága Úr Jézus Krisztus,

elfogadom a Te meghívásodat

és Hozzád megyek minden bűnömmel, problémámmal, függőségemmel.

Elfordulok minden bűnömtől

és odafordulok Hozzád, Úr Jézus.

Beléd helyezem teljes bizalmamat.

Te vagy az élő Isten Fia.

Teljes szívből hiszem, amit most szavaimmal megvallok:

Te vagy az én Megváltóm, én Uram és én Istenem.

Köszönöm Neked Atyám, hogy gyermekeddé fogadtál engem.

Megnyitom magamat a Te Szent Szellemed előtt,

és az életem minden napján Téged akarlak követni.

Megbízom Benned, és a Te vezetésedre hagyatkozom.

Jézus nevében!

Ámen!

Ha még bizonytalan vagy, hogy meghozd-e ezt a sorsfordító döntést életedben, akkor olvasd el, és szívleld meg kérlek az Evangélium üzenete című részt is!

EGY ÚJ KEZDET

A megtérő imát nem csupán egyedül Te mondtad már el. Az egész világon keresztények milliói pontosan ugyanígy kezdték el Jézus követését.

Ha ezt az imát most elmondtad, és komolyan vetted, amit most elmondtál, akkor bizonyos lehetsz abban, hogy Isten hallotta és meghallgatta az imádat. Még ha ebben a pillanatban semmi változást nem észleltél, mégis biztos lehetsz benne: egy új életed kezdődött el.22

Hadd gratuláljak e nagyszerű döntésedhez. Meg van írva: "Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre." (Lukács 15,7)

Adhatok még egy tanácsot?

Arra szeretnélek most bátorítani, hogy ne állj meg ennél a pontnál. A megtérés ugyanis az első és egyben az egyik legfontosabb lépés Isten felé, belépés Isten országába, de ez még az útnak, az új életnek csak a kezdete. Ahhoz, hogy Isten valóságát, szabadítását, közelségét még jobban meg tudd ragadni, hogy még közelebb kerülhess Hozzá, el kell indulnod az Istenhez vezető úton. Ebben segít weblapom "Mindig Pluszban" című része, amelyben praktikus tanácsokat találsz az új élet további lépéseihez.

Bibliai idézetek jegyzéke 

1   Márk 7,20-23: "Ami az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság. Mind ezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert."

2   Róma 3,22-24: "Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által."

3   János 3,19: "Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának."

4   Példabeszédek 8,17: "Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak."

5   Jeremiás 29,11-13: "Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr: békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem."

6   Lukács 19,10: "Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett."

7   Márk 10,45: "Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért."

8   János 1,14: "És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal."

9   2. Korinthus 5,21: "Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne."

10   Róma 5,8: "Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."

11   János 14,6: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam."

12   Zsidók 1,3: "Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségesnek jobbjára a magasságban."

13   2. Korinthus 5,21: "Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne."

14   Apostolok cselekedetei 16,31: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe."

15   Zsoltárok 145,14: "Az Úr megtámogat minden elesőt és felegyenesít minden meggörnyedtet."

16   Júdás 24-25: "Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Ámen."

17   Zsidók 7,25: "Ennekokáért ő mindenképen üdvözítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettünk."

18   Márk 1,15: "Betelt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."

19   Példabeszédek 4,14-15: "A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább."

20   János 6,29: "Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött."

21   Róma 10,13: "Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik."

22   2.Korinthus 5,17: "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, imé újjá lett minden."

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el