Köztes út

4. A köztes út: Teista evolúció


Mint már említettük, az eredetet illetően két nagy magyarázat létezik: az evolúció és a teremtés.

E két magyarázat ellentétben áll egymással. Mégis sokan megpróbálják összemixelni a kettőt, azt állítva, ha az evolúciót elfogadom, kielégítem a tudomány igényeit, ha elfogadom a teremtést valamilyen szintig, akkor kielégítem a vallás igényeit. A kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad.

A teista evolúció elmélete egy olyan eszmerendszer, amely megpróbál hidat verni a teremtéstan és az evolúciótan között. A teista evolúció általában elfogadja az evolúciótan alapvető tételeit három lényeges pont kivételével.

- Tagadja, hogy a Világegyetemben mindennek materiális alapja van. Tagadja, hogy az anyag önszervező lenne, és képes volna átlépni az élettelen és élő közötti határt. Azt az alternatívát kínálja, hogy Isten evolúció útján teremtett mindent, vagyis Isten általános módszere az evolúció.

- Az evolúciótannal szemben azt állítja, hogy minden anyag Isten teremtő munkájának terméke.

- Tagadja, hogy ez a fejlődés céltalan lenne. Isteni célt lát a fejlődés menete mögött.

A teista evolúció a keresztény történelmi egyházak többé-kevésbé hivatalos álláspontja is a Biblia teremtésre vonatkozó részeinek értelmezésében. Nagyon elterjedt és népszerű ez a felfogás a keresztény tudósok körében is, mert nem kényszeríti őket az új tudományos felfedezések és a Biblia összhangjának folyamatos és egyáltalán nem könnyű vizsgálatára. A teista evolúció paradigmája kiváló keretet nyújt mindazoknak, akik hisznek Istenben anélkül, hogy a Biblia mellett erősebben elköteleznék magukat.

II János Pál is nyíltan a teista evolúció mellett állt ki. Szerinte "összeegyeztethető az emberi test állati eredetéről szóló tan a lélek isteni eredetét valló katolikus elvekkel".

A teista evolúció tana lényegében kompromisszum az evolúciótan és a bibliai teremtés tana között, és súlyos teológiai problémákat vet fel. Degradálja, rombolja a bibliai hitet. A teremtés ténye elerőtlenedik, és teljes mértékben összezavarodik. Röviden, csak címszavakban érintve a problémát: ez az elmélet nem egyeztethető össze sem Isten mindenhatóságával, sem - mint módszer - Isten lényével, sem Isten mindentudásával, sem Isten szeretetével, sem Isten céltudatosságával, sem Isten kegyelmével.

A Biblia azt tanítja, hogy a halál a bűn következménye. Ez pedig nem egyeztethető össze azzal sem, miszerint a halál egyike az evolúciós faktoroknak.

Meggyengül az evolúció elmélete is az ateista evolúcióhoz képest.

A teremtés és evolúció összeházasításából születő öszvér-megoldás nem igazán adja meg a választ a problémákra, hanem inkább kikerüli azokat. Jobban tesszük, ha megbarátkozunk azzal a gondolattal, hogy vagy a teremtés igaz, vagy az evolúció. A kettő egymást kizárja.


Kapcsolódó cikk:

Darwin a Vatikánban / Katolikus konferencia az evolúcióelmélet és a teológia összehangolására:   https://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200902/darwin_a_vatikanban


<< Előző   Következő >>  

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el