5. évad

Új évadunkban elolvassuk a Jelenések könyvét, reményeink szerint felfejtve annak szimbólumrendszerét, hogy a kinyilatkoztatás érthetővé váljék.

(Sajnos nem mindegyik részt találtam meg a youtube-on, csak amelyek alá vannak húzva hallgathatók meg egyelőre.)


1. rész: János apostolnak adott kinyilatkoztatás

Szó lesz arról, hogyan láthatta meg János a végidőket, illetve miért éppen ezekkel a képekkel találkozott az egekben, és mit jelent egyáltalán mindez ma a mi számunkra?

2. rész: Nép, vagy család?

Ezúttal az efeszoszi és szmürnai gyülekezet üzeneteit elemezzük. Beszélünk arról, hogyan valósult meg a történelemben mindaz, amit János leírt, hol van jelenleg a Paradicsom, továbbá kik azok a nikolaiták?

3. rész: Hajnalcsillag

A pergamoni és a thüateirai gyülekezeteknek mondottakkal haladunk tovább. Elindulunk felkutatni Bálám és Jézabel megemlítésének miértjeit, továbbá kiderül, mi lehet majd felírva arra a bizonyos kavicsra, amit csak azok értenek majd, akik megkapják. De szó lesz a teremtés megismétléséről, a Sátán mélységeiről, illetve korunk szélsőségesen polarizált természetéről is.

4. rész: Összetöretünk

Szerdeisz, Filadelfia és Laodicea gyülekezeteit érintjük, melynek kapcsán a Jelenések könyvének eltérő értelmezéseit is érinteni igyekszünk. Az ószövetségi utalások ismét messzire vezetnek bennünket, szó lesz egy látszólag lényegtelen házfelügyelői kérdésről Ézsaiás könyvéből, láthatatlan feliratokról emberek homlokán, illetve megtudhatjuk, kit próbált meg Tibor belökni a Gyehenna völgyébe, Jeruzsálemben.

5. rész: Téridő az egekben

Elérkezünk a pecsétek feltörésének nyitányához, ezért annak körülményeiről és közvetlen előzményeiről esik majd szó, de az idősíkok párhuzamosságának paradoxon rendszerét, továbbá a fizikai és szellemi testek dilemmáját is igyekszünk feltérképezni.

6. rész: Totális elbizonytalanodás

Feltöretik az első négy pecsét, megtudhatjuk tehát, miféle lovak indulnak látható világunk megsemmisítésére, ugyanakkor az egek szintjéről a Földre eljutó parancsok rendszerébe is betekintést nyerhetünk, emellett pedig kiderül, hogy feltehetően tudományos végzettségre van szükség a Jelenések könyvének megértéséhez.

7. rész: Az ötödik pecsét

Folytatjuk az apokalipszis lovasainak témakörét, mégpedig azzal, hogy vajon túl van-e már Földünk az általuk okozott csapásokon? De az ötödik pecsét feltöréséhez is elérkezünk, így mártírokról, az Örökkévaló türelmességéről, vagy a vér tartalmáról is elgondolkodunk, ugyanakkor az is szóba kerül, hogyan kerülhetett János apostol gyermekként egy alagútba.

8. rész: Megpörgetett univerzum

Az ég témakörét elemezzük a hatodik pecsét feltörésének kapcsán, hogy megérthessük, mit is jelent annak tekercshez hasonló feltekeredése. De szó lesz a föld négy sarkán álló angyalról, és különböző időjárási kérdésekről is.

9. rész: A megszámlálhatatlan nemzedék

Most egy nagyon ideillő, korábbi prófétai könyv egyik élményéről beszélgetünk, mindezt továbbra is a Jelenések könyvének megértésének reményében.

10. rész: Csend

A hetedik pecsét feltörése megindítja a kürtfúvásokat, de hogy pontosan milyen kürtök ezek, miképpen szólalnak meg, illetve mely ceremónia keretein belül és milyen céllal?

11. rész: Mélység

Sajnálatos módon újabb kürtfúvások, és hozzájuk kapcsolódó újabb csapások szemtanúi lehetünk. Megvitatjuk, miből állhat a Föld belseje, hogyan lehet azt kinyitni, és vajon miféle lények jönnek elő, szörnyű rejtekhelyeikről, e rettenetes események során.

12. rész: Az idő angyala

János ismételt kijelentéseket és feladatokat kap, így szó lesz a prófétai kijelentés belső élményéről, az Örökkévaló szívének mélységeiről, illetve a III. Szentély felépülésének lehetőségeiről is.

13. rész: Álmodók

Ezúttal az ember alapvető életélményéről beszélgetünk a prófétai Templom-mérés jelenségéből kiindulva.

14. rész: Amikor a búza lehajtja fejét

A két tanúról beszélgetünk, de hogy kik ők, milyen céllal érkeznek, és hatásuk miképpen érinti az apokalipszist, ami egyébként milyen módon apokalipszis?

15. rész: Antoine és Desire

Ezúttal az univerzum középpontjának megmutatkozásától, az apák és fiak szívének tartalmáig, sűrűségében nehezen mérhető jelentőségű témák sokasága kerül elénk.

16. rész: Hírháború

Ezúttal a napba öltözött asszony, illetve az égben megjelenő kígyó látomásának kérdéseit elemezzük.

17. rész: Cseréptöredékek

Miféle vadállat emelkedik fel a tengerből, és hogy mutat majd a valóságban? Mit jelent ma vas és cserép összetartozása?

19. rész: Meghalni, elszunnyadni

Az Antikrisztus személyének és hatalomra jutásának mikéntjéről.

20. rész: Az ismeretlen hős

Az Antikrisztus birodalmáról, egy beszélő képmásról, a hírhedt 666-ról, továbbá 144000 Pál apostolról is szó esik majd.

21. rész: Megtörtént!

Átlépve az emberiség legszörnyűbb korszakába, végighaladunk a hét pohár kitöltésének feldolgozhatatlanul fájdalmas rituáléján, útban a végső ítélet felé. 

MÉG NINCS VÉGE. 

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el