3. évad

Új évad a Törvénnyel foglalkozik, pontosabban hogy mit is jelent az Isteni Parancsolat, és milyen módon lehet azt betartani, továbbá kikre mely rendelkezések vonatkoznak egyáltalán? Hogy el tudjunk igazodni ezekben a kérdésekben.


1. rész: Tórai jelenvalóság

Megpróbáljuk meghatározni a Törvény fogalmát, illetve arról is szó lesz, volt-e egyáltalán Törvény a mózesi kinyilatkoztatás előtt. Beszélünk a lelkiismeret működéséről, és arról, mi a tétje annak, hogy ezt az egész kérdéskört egyáltalán meg akarjuk-e érteni.

2. rész: Megérthető-e a Törvény?

A Törvény egy jelentős része egyedül a zsidókra vonatkozik, továbbá vita van arról, hogy az Újszövetség tanítja-e annak bármilyen mértékű felfüggesztését. Az sem világos, hogy a keresztényeknek immáron hitük álláspontja szerint szívből, de mely törvényeket kellene megtartaniuk. Ráadásul ott vannak a zsidókeresztények, ami még árnyaltabb problémahalmazt vet fel mindennek kapcsán. Van-e remény ezek teljeskörű tisztázására ebben a sorozatban?

3. rész: Ádám és Noé szövetsége

A Törvényben való eligazodáshoz elsőként a különböző bibliai szövetségeket vesszük sorra, így a teljes emberiségre vonatkozó Ádámmal- és Noéval kötött megállapodásokat első körben. Mit jelent számunkra ezeknek az érvényessége, és vajon érvényesek-e arra is, aki mindebben egyáltalán nem is hisz? Hogyan alkalmazkodjunk ehhez a helyzethez egyszerű emberként?

4. rész: Ábrahám

Folytatjuk az Isten és ember közötti szeretetkapcsolat szövetségi aspektusainak tárgyalását. Ezúttal Ábrahám kiválasztásáról lesz szó, így megtudhatjuk, milyen áldások és kötelességek jutottak neki osztályrészül, és hogy ezek közül ma vajon mi vonatkozik ránk, legyen szó bárkiről is.

5. rész: Kiválasztott nép

A törvényadás eseményét és folyamatát elemezzük, de sok más mellett az is szóba kerül, vajon mitől lehet háromdimenziós szívű az ember, mennyiben változtatta meg a Tízparancsolat az emberiséget, és mit vállalt Izrael saját kiválasztottságával?

6. rész: Isten Fia, az ember

A Törvény kérdéseiben való eligazodás érdekében folytatjuk a szövetségi viszonyok megvitatását, ezúttal a Dáviddal kötött szövetség és az Újszövetség témakörében. Többek között szó lesz arról, hogy a Biblia szerint ki számít zsidónak, és hogy a keresztények milyen módon megtartói a Tórának, illetve pontosan hogyan tekinthető fénylénynek a feltámadott ember.

7. rész: Szimbolikusan erkölcsös államigazgatás

A Tóra rendelkezéseinek típusairól értekezünk, pontosabban a szellemi-erkölcsi, a szimbolikus-rituális, és az államigazgatási parancsolatok világáról, egymáshoz való viszonyáról. Szó lesz továbbá részletesebben a bálványimádásról, és arról, egy kereszténynek szükséges-e kék fonalat fűznie a ruhája szegélyére, illetve vajon mit tesznek a rabbik, ha a helyzet úgy hozza épp, hogy egy hajón esedékes csirkét vágniuk?

8. rész: Út a vadonba

Ezúttal a kisebb és nagyobb parancsok rendszerét vizsgáljuk. Szó lesz a kereszténységben is gyakran újratermelődő farizeizmusról, a Moszados gyilkosságok etikai hátteréről, és érdekes választ kapunk, vajon az Örökkévaló miért kérdezhette meg Ádámtól az Éden kerjében, hogy hol van?

9. rész: Hogy élj

Megtudhatjuk miért vannak halálos bűnök, hogyan alkalmazták a rabbik annak idején a fogak kiverésének szankcióját, illetve hogy mi a teendő egy űrhajós legénység számára, ha egy kisbolygó a Föld felé repül.

10. rész: Etikai kvíz

Az eddig a Tóráról tanultakat ezúttal egy fikciós etikai kvíz formájában összegezzük. A témák az elvesztett karóra problémájától a kannibalizmus kérdéséig számos dilemmát felvetnek, de azzal is foglalkozunk majd, hogyan dolgozik végső soron Isten javára minden az univerzumban, illetve szabad-e egy Tórát tartó zsidónak nem kóser dolgokat értékesítenie Tórát nem tartó zsidó számára?

11. rész: Szenvedés vagy halál?

Az emberiséget sújtó járványhelyzetről beszélgetünk. Megtudhatjuk, vajon a végidők jeleinek számíthat-e a mostani állapot, illetve hogy mit tanított Jézus az ehhez hasonló pillanatokról, továbbá hogyan köszönnek az izraeliek válsághelyzet idején.

12. rész: A szeretet metafizikája

Ezúttal az első legnagyobb parancsolatot elemezzük, melynek kapcsán feltesszük a kérdést: mi a szeretet? Kutatásunk során a filozófiától Isten lényegéig jutunk el, ennek mentén pedig szóba kerül, hogyan kell szeretni, honnan meríti egy átlagember szeretetet mindennapjaihoz, és vajon János apostol honnan tudta azt, hogy Isten szeretet.

13. rész: A szív legmélyén

Mit kell megtartania egy zsidó-kereszténynek a Tórából, illetve mennyiben él egy keresztény a Törvény hatalma alatt? Ezen kívül szó lesz arról, ki az igazi énünk, és vajon hol lakhat, továbbá mit is takar valójában az a szó, hogy boldogság?

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el