Alapok 

Alapok lerakása

 

Először is kezdjük az alapokkal, a keresztény (krisztusi) élet alapjaival.

A keresztény élet hasonló egy építkezéshez. Az alapoknak meghatározó szerepe van abban, mekkora és milyen ház építhető fel rá. Ha nincsen a keresztény életünk jól megalapozva, hiába akarunk egy nagyszerű életet rá felépíteni, az alapok nem fogják elbírni. Egy építkezés első és egyik legfontosabb művelete az alapozás. Szükségszerű a keresztény életet a szilárd alapok lerakásával kezdenünk.

A következőkben a 20. század egyik nagy bibliatanítójának, Derek Prince-nek az Alapok lerakása c. tanítássorozata mentén haladunk végig a keresztény élet alapjainak lerakásában.

A SZEMÉLYES ALAP

A keresztény életnek van egy személyes alapja, méghozzá Jézus Krisztussal való személyes találkozás. Ez semmivel nem pótolható vagy helyettesíthető. Ha nem az Istentől rendelt kősziklára építjük fel életünket, előbb-utóbb a megpróbáltatások vihara kimossa lábunk alól a talajt.


A HIT ALAPJAI

 • - A Kőszikla, amely a keresztény élet alapja, építkezés a kősziklára;
 • - Isten Igéje, helyes viszonyulásunk az Igéhez és az Ige hatása életünkre;

Derek Prince: A hit alapjai - 1. rész - A Kősziklára alapozva:

Derek Prince: A hit alapjai - 2. rész - Isten Igéjének hatalma és ereje:


A KERESZTÉNYSÉG ALAPTANÍTÁSAI - a tanításbeli alapok


A Zsidókhot írt levél 6:1-2 felsorolja a Krisztusról szóló tanítás alapjait. 

Zsidók 6:1-2 "Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak." (Új fordítású Biblia)

Ezek az alaptanításokat, amelyekkel minden kereszténynek tisztában kell lennie tehát a a következők: 

 • 1. Megtérés a holt cselekedetekből;
 • 2. Hit Istenben;
 • 3. A keresztségekről szóló tanítás;
 • 4. Kézrátétel;
 • 5. A halottak feltámadása;
 • 6. Örök ítélet.


1. A MEGTÉRÉS

Derek Prince: A hit alapjai - 3. rész - Hitre jutás megtérés révén:


2. A HIT

 • - üdvözítő hit;
 • - hit és a cselekedetek viszonya;
 • - törvény és a kegyelem viszonya;
 • - a törvény célja;

Derek Prince: A hit alapjai - 4. rész - A hit és a cselekedetek:


3. KERESZTSÉGEK:

>  VÍZKERESZTSÉG

 • - vízkeresztség feltételei;
 • - vízkeresztség célja;

Derek Prince: A hit alapjai - 5. rész - Bemerülés vízbe: 


>  SZENT SZELLEM KERESZTSÉG

 • - Szent Szellem keresztség külső jelei;
 • - Hogyan vegyünk Szent Szellemet?

PÜNKÖSD CÉLJA

 • - Szent Szellem keresztség céljai;
 • - Szent Szellem keresztség eredményei a hívő életében;
 • - Szent Szellemmel betöltött gyülekezet;
 • - Szent Szellemmel betöltött igehirdető;

Derek Prince: A hit alapjai - 6. rész - Bemerülés Szent Szellembe:


4. KÉZRÁTÉTEL

Derek Prince: A hit alapjai - 7. rész - Isten erejének átadása:


5. HALOTTAK FELTÁMADÁSA

 • - a feltámadás sorrendje;
 • - igazak feltámadása és az elragadtatás;
 • - a többi ember feltámadása;

Derek Prince: A hit alapjai - 8. rész - Az idő végén: 

Derek Prince: A hit alapjai - 9. rész - A test feltámadása:


6. ÖRÖK ÍTÉLET

 • - Isten, mint mindenek Bírája;
 • - történelmi ítélet és örök ítélet;
 • - az igazak ítélete;
 • - nemzetek ítélete;
 • - a végső ítélet.

Derek Prince: A hit alapjai - 10. rész - Az utolsó ítélet:


Ne sajnáld az időt ezeknek a tanításoknak a meghallhatására és magadba szívására! Létfontosságúak ezek egy győztes keresztény élet felépítéséhez.

Derek Prince könyvet is írt a keredzténység alaptanításairól. Nekem megtérésem után nagyon sokat jelentett, hogy olvashattam ezt.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el