Az asszony öltözete

Az asszony öltözete


"Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, ..." (4. vers).

Az öltözet színei és anyagai árulkodóak: bíbor, skarlát, arany, drágakő és gyöngy. Az Ószövetségben a papok bíbor, skarlát és kék színű ruhát hordtak. A parázna asszony öltözetéből hiányzik a kék szín, amely az Isten természetfölötti jelenlétét jelképezi. Az Úr Szelleme és Isten országa teljes mértékben hiányozni fog a hamis egyházból.

A bíbor és a skarlát is a pogány és keresztény Rómával hozza kapcsolatba az asszonyt. A római császárok is ilyen színekbe öltöztek, és ilyen színű volt az a köntös is, amellyel a katonák gúnyból "királlyá" tették Jézus Krisztust. Ezeket a színeket a Vatikán is átvette. Az asszony által viselt színárnyalatok pontosan megegyeznek a római katolikus klérus ruházatának színeivel.

Az asszony kezében tartott arany pohár (serleg) szintén a római katolicizmusra emlékeztet.


<< Előző     Következő >>   

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el