Mindig Pluszban

Ha még nem olvastad el weblapom "Mínuszból Pluszba" című részét, akkor kezd kérlek azzal, és csak azután térj vissza ide! Mindig Pluszban 


Mindig Pluszban

Reinhard Bonnke

Az eredeti német nyelvű kiadvány címe: Für immer im Plus
1995


Fordította: Braunitzer Richárd
Az eredeti szövegben szereplő távolságtartóbb magázó formát a közvetlenebb tegező formára írtam át.


Igehelyek a Károli Gáspár féle bibliafordításból származnak.

Tartalom:

 1. Mit tegyek most?
 2. "Közös" hit
 3. A gyülekezet és Te
 4. Hogyan találom meg az "én" gyülekezetemet?
 5. A gyülekezet "mások" részére van
 6. Mi történt velem?
 7. Hogy lettem tisztába Istennel?
 8. Törvényszék előtt
 9. A hiányzó bizonyítékok
 10. Felmentő ítélet
 11. Hogyan lehetek bizonyos?
 12. Bizonyosságot nyerni
 13. 1. számú tanú: a Biblia
 14. Ígéret, amelyre hagyatkozhatsz
 15. A Te születési anyakönyvi kivonatod
 16. A mentőkötél
 17. 2. számú tanú: az Isten Szelleme
 18. Isten gyermekei
 19. A Szentháromság "titkára"
 20. Miben áll a különbség?
 21. Új vezetés alatt
 22. Isten erejére csatlakozva
 23. Hogyan éljünk keresztényként egészségesen

Mit tegyek most?

Ha Krisztussal való új életedet először most vagy nem rég óta kezdted el, akkor ez a rész pontosan a megfelelő számodra. Ez két célt követ: Először, hogy megbarátkozz a gondolattal, miért kell rendszeresen keresztény gyülekezetbe istentiszteletre járni. Másodszor, hogy segítsen Neked, hogy Isten szeretetében teljesen bizonyos legyél.

Mindenek előtt: a legjobb, amit most tehetsz, miután nem rég új életet kezdtél Krisztussal, az, hogy egy keresztény gyülekezetet vagy közösséget találsz, ahol jól érzed magad. De minek egyáltalán gyülekezetbe járni?

Gondold át egyszer: a gyertyának szüksége van gyertyatartóra, a villanyégőnek foglalatra és a fának, hogy növekedhessen talajra. Gyertyatartó nélkül a gyertya eldőlne. Áramcsatlakozás nélkül az izzó nem világítana. Talaj nélkül pedig a fa egyszerűen tönkre menne.

Keresztények számára a gyülekezet illetve keresztény közösség összehasonlítható egy gyertyatartóval, egy áramforrással és egy hellyel, ahova gyökeret ereszthet, hogy hitben maradjon, növekedjen és fejlődjön.

Bibliaolvasás és ima mellett a közös istentisztelet egy nagyon fontos segítség ahhoz, hogy mint keresztények Istennek és Istennel tudjunk élni.


"Közös" hit

Kereszténynek lenni azt jelenti, Jézust követni. Mi az Ő nyomdokaiba lépünk. Hogyan cselekedett annak idején Jézus? A gyülekezetbe ment?

Jézus idejében még nem volt egyház, mint ahogy azt ma ismerjük, de ennek ellenére rendszeresen eljárt istentiszteletre. Ugyanúgy az Ő első követői is. Istent közösen, más hívőkkel együtt imádni alapvető alkotóeleme a keresztény életnek. A Biblia nem beszél szóló-keresztényekről.

Aki azt mondja: "Keresztény szeretnék lenni, de gyülekezethez nem szeretnék tartozni.", mondhatná azt is nyugodtan: "Szeretnék megházasodni, de nőtlennek / hajadonnak maradva!". Ez egyszerűen nem lehetséges kereszténynek is lenni és egyidejűleg függetlennek is maradni. Te Isten családjába léptél be, és a hit családtagjai közé tartozol. Ez egy jó hír, mert ez azt jelenti, hogy embereknek egy csoportjához tartozol és nem egy intézményhez.

Úgy, ahogy Jézus akkoriban a tizenkét tanítványt maga köré gyűjtötte, nekünk is szükségünk van más keresztényekkel való közösségre.

A keresztény hit egy "közös" hit. Amikor egy új életet kezdtél el Krisztussal, nem csak Istennel kerültél kapcsolatba, hanem egyidejűleg más emberekkel is. Te most Isten világméretű családjába tartozol, az Ő gyülekezetéhez, az Ő egyházához, az Ő népéhez ezen a Földön.


A gyülekezet és Te

Mivel a gyülekezet Isten népe, ez az a hely, ahol másokkal együtt Istennel találkozhatsz. Egy keresztény vezető ezt egyszer így fejezte ki: "Gyülekezet ott van, ahol a Szent Szellem ott van." Ha Isten népével együtt vagyunk, találkozhatunk Isten szeretetével, erejével, fenségével.

Mint része egy gyülekezetnek

 • más keresztényeket fogsz megismerni és új barátokat találni, akik friss hitedben támogatnak,
 • tanítást kapsz a Bibliából, amiből megtanulod hitedet jobban megérteni, és ezzel az Istenbe vetett bizalmad még mélyebb lesz,
 • másokkal közösen fogsz Jézussal találkozni, mint ahogy ezt Ő maga mondta: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük" (Máté 18,20).

A gyülekezet az a hely, ahol otthon érezheted magadat, és gyökeret verhetsz, "mint a folyóvizek mellé ültetett fa" (1. Zsoltár 3.).


Hogyan találom meg az "én" gyülekezetemet?

Amire sürgősen szükséged van, az egy élő, bibliai alapokon álló gyülekezet, ahol Isten jelen van és munkálkodik, ahol Isten megérint, ahol szól hozzád, ahol megelevenedik a prédikált Ige, ahol Isten felmagasztaltatik, ahol Jézust emelik fel, ahova Isten Szelleme leszáll, ahol jelek és csodák történnek, ahol öröm van, és ahol otthon tudod érezni magad.

Tapasztalatom alapján bátran tudok egy ilyen keresztény közösséget ajánlani: mégpedig a Hit Gyülekezetét.

Mondhat itt bárki bármit, mondhatnak mindenféle vádakat és rágalmakat, feltüntethetik egyesek rossz színben, nem az számít. Isten véleménye a mérvadó. Úgyhogy rakd félre az esetleges előítéleteket, és gyere el. Lehet, hogy szokatlan lesz, esetleg különös lesz, de ne a bevett vallásos mércével mérjél, hanem a szívedre hallgass, Isten Beszédéhez szabd a dolgokat.

Persze a Hit Gyülekezetén kívül is vannak teljes evangéliumi keresztény gyülekezetek, élő keresztény közösségek. Viszont a tradíciók vagy emberi erőlködések és okoskodások nem használnak semmit. Jézus mellé vagy elé helyezett "Társmegváltók" (pl. Mária) csak félre visznek az élet útjáról. A Szent Szellem megnyilvánulásaival és munkájával szembe helyezkedő közösségek is az élet nélkül valók országútjára tévedtek.

A Hit Gyülekezetének elérhetőségeit és istentiszteleteinek időpontjait itt találod meg:

Hit Gyülekezete: https://www.hit.hu/

Helyi gyülekezetek: https://www.hit.hu/helyigyulekezetek

Természetesen nem vagy elkötelezve pont a Hit Gyülekezetébe járni, de talán nézz ott először egyszer körül. Látogass meg a rendszeres istentiszteletek közül egyet, próbálj meg a gyülekezet vezetői, elöljárói közül valakivel beszélni. Istentiszteletek végén általában van erre mód.

Megjegyzés: Ezen kékkel írt szakaszokat saját tapasztalataimból kiindulva saját magam (a fordító) illesztettem a szövegbe. (BR)

Ne félj beszélgető partnereddel közölni, hogy csak röviddel ezelőtt tértél meg, és kezdtél új életét Krisztussal - ő nagyon fog ennek örülni!

Próbálj minden esetre egy gyülekezetet találni, ahol jól érzed magadat. Szakíts nyugodtan időt, egy olyan közösséget találni, mely Számodra megfelel. Látogass el először több istentiszteletre, mielőtt véglegesen eldöntöd, hol akarsz gyökeret verni. Mielőtt teljesen döntesz egy gyülekezet mellett, különösen a következő dolgokra figyelj oda: Van-e ott

 • jó, Bibliára alapozott igehirdetés és tanítás?
 • istentiszteletek, ahol Isten meg tud Téged érinteni?
 • emberek, akik barátságosak és segítenek Neked hitedben növekedni?

A gyülekezet "mások" részére van

Szükséged van másokra. Másoknak is szükségük van Rád. A gyülekezet nem csak azoknak van, akik oda tartoznak, hanem a környéken élő még távol álló emberek felé is egy fontos küldetése van. Amit Te találtál, arra más embereknek is szükségük van. Szerte a világon munkálkodnak egyházak és gyülekezetek, hogy Jézus örömhírét továbbadják azoknak, akiknek szükségük van rá. A gyülekezeted segíteni fog más embereket is elérni Jézus örömhírével. Hagyd, hogy Isten Szelleme betöltsön és munkálkodj együtt Vele, hogy az az új élet, amelyet csak Jézus adhat, a Földön minden ember előtt ismertté váljon.


Mi történt velem?

Néha a TV-ben megfigyelhetjük, hogyan reagálnak emberek, amikor megtudják, hogy megnyerték a főnyereményt.

Először nem is akarják elhinni. Azt gondolják, valami tévedésről lehet szó - vagy a bolondját akarják járatni velük. Csak valamivel később érkezik el a pillanat, amikor végre elhiszik a hírt. De mialatt örömükben fel-le ugrálnak, nem képesek még teljesen átlátni, mit is jelent ez az egész számukra. Még egyáltalán nem fogja fel, mi is történt valójában.

Pontosan így van ez azzal az emberrel is, aki nem rég döntött Jézus mellett és elkezdte Őt követni. Tudjuk bár, hogy egy döntő lépést tettünk, de ennek ellenére még sok kérdés nyitott. Mit jelent mindez? Mi történt velem?

A Biblia különböző módon írja le, mi történik Veled, ha életedet Istennek adod át. Néhányat itt szeretnék felsorolni:

 • Isten előtt bűntelen lettél. A kereszten Jézus kifizette a büntetését mindannak, amit életedben valaha is rosszul csináltál. Ezáltal megteremtette annak a feltételét, hogy Isten Neked teljesen megbocsáthasson. "Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak" (Róma 8,1).
 • Megmenekültél a sötétségből. A sötétség, bármilyen formájáról is legyen szó, amely körülvett, - legyen az félelem, kétségek, bűn, szenvedély, bánat, gyűlölet vagy keserűség - Jézus megmentett ebből és a világosságra akar Téged állítani. Isten "a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el" (I. Péter 2,9).
 • Újra születtél. Az, ami Veled történt olyan nagy horderejű, hogy a Biblia mint "újra megszületést" írja le (János 3,3). Az életed alapjaiban változott meg. Maga Isten lakik a Szent Szellem által a szívedben. "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden" (II. Korinthus 5,17).
 • Isten gyermeke vagy. Isten fiaként illetve lányaként személyesen beszélhetsz Istennel, mint apáddal. "Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek" (János 1,12).
 • Békességed lett Istennel. Kereszténnyé válás Istennel való új kapcsolat kezdetét jelenti. Megbékültél Istennel, és így abba a helyzetbe kerültél, hogy békességben élj Vele. Jézus azt mondta: "Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek" (János 10,10).
 • Csatlakoztál Isten népéhez. Nem csak Istennel való kapcsolatod lett új, hanem most már Isten népéhez is tartozol. Szükséged van más keresztényekre, és másoknak szükségük van Rád. "... akik hajdan 'nem nép' voltatok, most pedig Isten népe vagytok" (I. Péter 2,10).

Amint később még látni fogjuk, a Biblia egy nagyon fontos segédeszköz, amit minden keresztény használhat és használnia kell Istennel való kapcsolatában. Ha van Bibliád, szakíts pár perc időt a tékozló fiú történetének elolvasására a Lukács 15,11-32-ben. Jézus ezzel a történettel akarta szemünk előtt megeleveníteni, milyen szívesen fogad Isten mindannyiunkat, akik Őhozzá jövünk.

Minden új kereszténynek egy nagyon fontos lépés meglelni, hogy mi történt vele. De ez természetesen csak a kezdet. Isten olyan nagy és kimeríthetetlen, hogy életünk végéig mindig új dolgokat fogunk Róla felfedezni.

Tényleg igaz az: Minél többet tudunk Istenről, annál inkább észre vesszük, milyen keveset tudunk Róla valójában!


Hogy lettem tisztába Istennel?

A Biblia különböző képeket használ annak leírására, amilyen állapotban voltunk, mielőtt Istennek megmentésünkre irányzott akciója megragadott volna bennünket. Ezek szerint: Mi Istentől távol voltunk (Efézus 2,13). Elvétettük a célt, amiért Ő minket megteremtett (Róma 3,23). Isten szemében mi mindnyájan halottak voltunk bűneink miatt (Efézus 2,1).

Messze eltávolodva Istentől ... elszakasztva Tőle ... vétkeink terhét hordozva - egy teljesen reménytelen szituáció! Hogyan tudott Isten minket egyáltalán megmenteni?


Törvényszék előtt

Az Újszövetség a tárgyalóteremből kölcsönzött fogalmakat használ fel annak tisztázására, amit Jézus számunkra megtett. Pál apostol írja: "Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által" (Róma 3,24). Mit jelent ez? Szeretném ezt egy képpel elmagyarázni.

Képzeljen el egy tárgyalótermet több komoly, szúrós tekintetű törvényszolgával, egy ügyésszel, egy bíróval és két vádlottal - egy férfival és egy asszonnyal - a vádlottak padján. Alapos vizsgálat után mindkettőt bűnösnek nyilvánították. Vétkeik bebizonyosodtak, és megérdemlik a büntetést. Még ha vennék is a bátorságot felmentésért fellebbezni, csak hitetlen mosolyt csalna elő a bírák arcán.

Képzeljen most el egy másik jelenetet: A két vádlott most minden bíró közül a legfelsőbb előtt áll. Ellenük lép fel a "vádló", a Sátán személyesen, és követeli, hogy a vádlottak bűnösnek nyilváníttassanak. Értük lép fel Jézus, mint védő. János apostol írja: "És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus" (I. János 2,1).


A hiányzó bizonyítékok

A probléma csak az: mind két vádlott tisztában van azzal, hogy bűnösök. Az egész Föld bírájának igazságot kell szolgáltatnia. Nem marad más Neki hátra, mint a bűnösséget kimondó ítélet kihirdetése. De ekkor Jézus előre lép, és követeli a vádlótól a bizonyítékokat: "Hol vannak a bizonyítékaid?"

Mindenki izgalomba jön. A vádló meglepődik. Gyorsan átlapozza a per aktáit, de semmiféle bizonyítékot sem tud felmutatni: semmilyen bizonylat, semmilyen tanúbizonyság, semmi fajta dokumentum. Még csak a legkisebb bizonyíték töredéke sem kerül elő, semmiféle utalás ennek a férfinak és asszonynak akármiféle bűncselekményére. Hogy lehetséges ez?

A következő történt: Mindkét vádlott bűneinek összes bizonyítéka teljesen megsemmisült! Jézus Krisztus ezeket felkapta, és Isten ítéletének tüzébe vetette, amely az Ő keresztre feszítésének helyén söpört végig. A hosszú, borzalmas órák alatt, melyekben Jézus a halállal birkózott, valamennyi dokumentum megsemmisült, még csak nyoma sem maradt azoknak.

Pál apostol így ír erről: "... megbocsátván minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára" (Kolossé 2,13-14).


Felmentő ítélet

Jézus, a védő, nos a törvényszék elé lép a következő szenzációs magyarázattal: "Nincsen semmiféle bizonyíték e férfi és asszony ellen!" Az ügyész dühtől lángolva elhagyja a tárgyalótermet, és a bíró mindkét vádlottat ártatlannak nyilvánítja. Szabadon távozhatnak - megigazultak Isten kegyelméből.

Ez egy egyszerű, kézzel fogható módon ad egy belső benyomást arról, amit Jézus tett értünk. Tisztára mos minket Istennél. Ártatlannak nyilvánít minket. Úgy amint Pál írja: "Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak" (Róma 8,1). Bűneinket megbocsátotta és elfeledte Isten, mert Jézus érettünk a kereszten meghalt.

Ebből az okból kifolyólag nem szükséges a keresztényeknek Isten ítéletétől rettegniük. Jézus maga mondta: "Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz Őbenne el nem kárhozik" (János 3,17-18). Jézus azért jött, hogy megszabadítson bennünket minden félelemből - az ítélettől, bűntől és haláltól való félelemből.

Az Újszövetségben az "ítélet"-nek fordított görög szó: krisis, amelyből a krízis szavunk származik. Így hát mondhatjuk azt is, hogy egy ember, aki újjászületett, nem fog "krízisbe" kerülni, ha majd Isten ítélőszéke előtt áll - annak ismerete hiányában, hogy megmenekült vagy elveszett. Az ügy már most egyszer és mindenkorra eldőlt, mégpedig pozitív irányban!


Hogyan lehetek bizonyos?

Ha most csak a két utolsó szakaszt olvastad, azt gondolhatod talán: Honnan tudhatom, hogy velem ez valóban megtörtént? Ez csaknem túl szép ahhoz, hogy igaz is legyen!

Ha ilyen fajta érzéseid vannak, akkor biztosíthatlak Téged, hogy nem vagy ezzel egyedül. A leggyakoribb kérdések egyike, amit újonnan megtért keresztények szoktak feltenni, így hangzik: Honnan tudhatom, hogy Isten szeret engem? Honnan lehetek biztos abban, hogy bűneim meg vannak bocsátva? Honnan tudhatom, hogy örök életem van?

A következő részben e felettébb fontos kérdésekkel akarunk foglalkozni.


Bizonyosságot nyerni

Isten azt szeretné, hogy az újonnan megtalált hitedről bizonyosságod legyen. Nem kell a sötétben tapogatóznod, vajon Isten valóban szeret-e téged - ezt teljes bizonyossággal megtudhatod.

A Biblia egy helyen arról tudósít minket, ahogy Pál apostol Jézus Krisztus örömhírét a görög városba, Filippibe elviszi. Segítőtársával Silassal együtt letartóztatják, botokkal megverik, majd azt követően börtönbe vetik őt. De az éjszaka közepén földrengés tör ki, felpattannak a börtön ajtajai, és a börtönőr halálfélelemben borul elébük, mondván: "Mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?" Pál válasza csak úgy duzzadt a bizonyosságtól: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házad népe!" (Apostolok cselekedetei 16,30-31).

Az első keresztények hitük felől abszolút biztosak voltak. A következőkben csak hármat neveznék meg abból a nagyon sok példából, amit ennek bizonyítására felhozhatunk. Az Újszövetség teljes bizonyosságot sugároz ki arra vonatkozólag, amit Isten érettünk tett.

János, egyike Jézus tizenkét tanítványának, egyik levelében így ír: "Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van" (I. János 3,13).

Pál apostol írja az első keresztények egyik csoportjának: "Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istentől való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk" (I. Korinthus 2,12).

Pál ezt az erőteljes imát imádkozta: "És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk"(Efézus 1,18-19).

Hogyan kaphatjuk meg ezt a meggyőződést Istenre vonatkozóan? Hogyan juthatunk a "meggyőződésnek teljes gazdagságára", ahogy ezt Pál a Kolosse 2,2-ben kifejezi?

Isten számunkra két "tanút" is adott, hogy minket szeretetéről és elfogadásáról biztosítson. Ezek a tanúk az Isten Igéje (a Biblia) és Isten Szelleme.


1. számú tanú: a Biblia

Egyesek úgy vélik, hogy hitüket érzéseikre alapozhatják. A probléma ezzel csak az: Ha az érzéseik elmúlnak, a hitük szintúgy romokban van!

A keresztény hit valami lényegesen szilárdabbra támaszkodik, mint a puszta érzések. Ez azon alapszik, amit Jézus az élete, kereszthalála és feltámadása által véghez vitt. A Biblia tanúskodik ezekről a történelmi tényekről. A Biblia által nyerhetsz bizonyosságot az új hited felől.

De micsoda a Biblia? A Biblia nem emberek gondolatait közli velünk - hanem megmutatja nekünk azt, ahogyan Isten gondolkozik az emberekről! Ez Isten által inspirált üzenet az emberiség számára, ezért is nevezik "Isten Igéjének". A Biblia egy könyv, amelyre száz százalékosan hagyatkozhatsz. Ez megmondja Neked az igazságot Istenről - és a saját Magadról is.

Jézus azt mondta: "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak" (Máté 24,35). Érzések jönnek és mennek, de mi tudjuk, hogy mi megmenekültünk és Isten elfogadott minket, mert a Biblia ezt mondja.


Ígéret, amelyre hagyatkozhatsz

Alábbiakban álljon néhány ígéret, melyeket Isten a Bibliában tesz minden olyan ember számára, akik Őhozzá jönnek. Ha Te bűneid bocsánatát és egy új életet kértél Istentől, biztosra veheted, hogy ezek az ígéretek személyesen a Te számodra is érvényesek.

 • Honnan tudhatom, hogy Isten hall engem?

"Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr" (Jeremiás 29,12-14).

 • Miből lehetek biztos benne, hogy Isten szeret engem?

"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban" (Róma 8,38-39).

 • Honnan tudhatom, hogy Isten mindig velem van?

Jézus mondta: "... azt, aki hozzám jő; semmiképen ki nem vetem" (János 6,37). "... mert Ő (Isten) mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled" (Zsidók 13,5).

 • Honnan tudhatom, hogy bűneim megbocsátattak?

"Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mibennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól" (I. János 1,8-9).

 • Miből tudhatom, hogy örök életem van?

Jézus mondta: "Aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre" (János 5,24).

Egy teológiaprofesszort megkérdeztek egy interjúban, hogyan foglalná össze a keresztény hit lényegét. A riporter egy hosszú, komplikált válaszra várt. A professzor ellenben miután egy pillantásra elgondolkodott, egy egyszerű gyerekverssel válaszolt: "Biztos tudom: Jézus szeret, mert a Biblia mondja ezt ..."

A keresztény hit velejére tapintottunk ezzel rá. Mi tudjuk azt, hogy Isten szeret és elfogad bennünket, mert a Biblia, Isten Igéje ezt állítja.


A Te születési anyakönyvi kivonatod

Jézus azt mondta, hogy egy ember, aki Isten országába bejön, azaz kereszténnyé válik, az újonnan születik. "Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát" (János 3,3).

Amikor megszülettél, megkaptak a szüleid egy születési anyakönyvi kivonatot. Te önmagad vagy, mindegy mit gondolsz felőle. Még ha az emlékezeted egyszer cserben is hagyna, a Te identitásod ennek ellenére megmaradna. A születési anyakönyvi kivonatod megállapítja, kicsoda vagy - ezen nincs mit megkérdőjelezni.

Hasonló ez velünk és a Bibliával. Ha befogadtad Jézus Krisztust az életedbe, akkor Isten családjába születtél bele. A Biblia a Te születési anyakönyvi kivonatod. Megmondja, hogy kicsoda vagy. Még akkor is, ha talán nem érzed, hogy keresztény vagy - vagy ha ezt elfelejtetted! Megbízhatunk a Bibliában, hogy az a mi új megszületésünkről informál, pontosan úgy, ahogy a születési anyakönyvi kivonatunkban megbízunk.

János apostol nagy magabiztossággal fejezi ki ezt: "Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk" (I. János 3,2). És Jézus mondja, mint ahogy már az imént láttuk "Aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre" (János 5,24).

Mily erőteljes szavak! Ha valóban személyesen befogadtad Jézust, akkor örök életed van és általmentél a halálból az életbe! Erre az ígéretre kőkeményen hagyatkozhatsz.


A mentőkötél

Isten az Ő Igéjét, a Bibliát azért adta nekünk, hogy megtanuljuk Őt jobban megérteni és megerősödjünk a hitben. Kezdjed el rendszeresen olvasni, és hamarosan rá fogsz jönni, hogy a Biblia egy mentőkötélhez hasonlít.

Talán még mindig nyugtalan vagy az új hited miatt, és gondterhelten kérdezed: Valóban igaz mind ez? Valóban megmentett engem Isten a bűnből? A Biblia figyelmeztet minket, hogy a keresztényeknek van egy ellenségük, a Sátán (vagy ördög), aki a hazugság atyja (János 8,44) - és ő mestere a szakmájának! Lehet, hogy ma bizonyosságod van a hited felől, és holnap már kétségek gyötörnek. Hited újra és újra támadások alá kerülhet.

Mit lehet ez ellen tenni? A válasz így hangzik: Üssed fel a Bibliát. Találj egy verset, mint János 5,24 és olvassd át azt ismételten. Majd vidd azt a verset imában Isten elé, és kérd meg Őt, hogy megérthessed azt. Gondolj arra, hogy a Biblia a Te anyakönyvi kivonatod. Isten azt mondja az Igéjében, hogy Te az Ő gyermeke vagy és örök életed van - és az Ő Igéje az igazság. Erre a kijelentésre az egész életedet ráépítheted.

Mialatt a Bibliát olvasod, az Istennek egyre több, a személyes életedre szóló ígéretét fogod felfedezni. Ezek mind segíteni fognak a hitedben erőssé és szilárddá válnod.


2. számú tanú: az Isten Szelleme

A másik lehetőség, bizonyságra jutni a felől, amit Isten Érted tett, az a Szent Szellem munkája az életedben. Amikor egy ember kereszténnyé válik, Isten bevonja Szent Szelleme által az Ő életébe.

Ki is ez a Szent Szellem? Ő Isten harmadik személye. Isten számunkra egy titok. Ő megmutatkozik nekünk, mint Atya, Fiú és Szent Szellem. Ő egy Isten három személyben. Keresztényként hisszük, hogy Isten oly annyira hatalmasabb nálunk, igen, hogy a létezésnek egy teljesen más síkján él.

Ez az Isten hármasságába vetett hit minden más, csak nem egy beporosodott, régi teória. Ez azt jelenti, hogy a Biblia Istene sokkal nagyobb és dicsőségesebb annál, mintsem azt leírhatnánk vagy elképzelhetnénk. "Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen" (I. Timotheus 1,17).


Isten gyermekei

A Szent Szellem az, aki minket Istennel összeköt. Ő hozza be életünkbe Isten jelenlétét, szeretetét és erejét. Ő tesz minket képessé úgy élni, mint Krisztus, és Ő ad belső bizonyosságot a hitünk felől.

"Ez a Lélek (Isten Szelleme) bizonyságot tesz a mi lelkünkkel (szellemünkkel) együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk" mondja a Biblia (Róma 8,16). A "szellem" szó ebben a versben kétszer fordul elő. Először vonatkozik a Szent Szellemre, az Isten Szellemére, másodszor pedig a mi emberi szellemünkre. Isten Szelleme adja azt a bizonyságot, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.

Isten gyermekeiként kezdjünk el bátran Istennel, mint atyánkkal kommunikálni. Manapság sokaknak van rossz tapasztalatuk földi apjukkal. De Isten olyan apa, akit minden tisztesség megillet, mert Ő jóságos, szerető és türelmes, mindig készséges meghallgatni bennünket és beszélgetni velünk, de szigorú is, amikor szükséges.

Megismétlem: A Szent Szellem az, aki bennünket képessé tesz, Istent, mint atyánkat megszólítani: "Mert nem kaptatok szolgaságnak lelkét (szellemét) ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét (Szellemét) kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!" (Róma 8,15). Ha Isten Szelleme működik Benned, az egész életed - ahogyan cselekszel, gondolkodsz és érzel - meg fog változni.

A következő hetekben és hónapokban, mialatt elkezdesz, mint keresztény növekedni, és az imában Istennel való kapcsolatodat ápolod, egyre több és több tapasztalatot fogsz szerezni, melyek a bibliai kijelentések igazságát támasztják alá.


A Szentháromság "titkára"

Egyszer valaki a Szent Szellemet a "Szentháromság titkárának" nevezte. Egy titkár feladatai közé tartozik tudvalevőleg az, hogy az üzletvezetők döntéseit az érintett személyekkel közölje. Ez emlékeztet arra, amit a Szent Szellem tesz. Ha Te Jézust az életébe befogadtad, a Szent Szellem haladéktalanul akcióba lép. Képzeld el, egy előre megírt levelet adnak át Neked, melyben ez áll:

Kedves ............................................................. ! 

Istennek, az Atyának és a Fiúnak megbízásából közölnöm kell Veled, hogy bűneid megbocsátattak és teljesen eltöröltettek, és Te valóságosan Isten gyermeke vagy.

Ezenkívül informálnom kell Téged, hogy neved beírattatott az Életnek Könyvébe.

Arra szeretnélek bátorítani, hogy maradj hűséges Jézushoz a végsőkig, mert egy romolhatatlan korona és egy ugyanolyan jutalom vár Rád a mennyben.

Végezetül: Ne csüggedj el!

Szentháromság nevében:

a Szent Szellem

Ha rábíztad életét Jézus Krisztusra, írd be a nevedet a kipontozott vonalra.


Miben áll a különbség?

Kereszténnyé válni egy pillanat műve. Egy ember tudatosan rábízza életét Istenre, és Ő megszabadítja őt a bűntől és az örök haláltól. Kereszténynek lenni ellenben egy életre szóló feladat. Idő kell ahhoz, amíg Isten belőlünk azt formál, amit Ő elképzelt.

Egy hihetetlenül izgalmas útnak a kezdetén állsz - egy útnak Jézus követésében. Épp imént állapítottuk meg, hogyan szerezhetsz bizonyosságot új hited felől, azaz a Biblia tanúságtétele által és a Szent Szellem életedben való műve által.

Nos, mi változik meg valójában, ha keresztényként kezdünk el élni?


Új vezetés alatt

Mikor kereszténnyé válsz, az életed fölötti rendelkezési jog más kezeibe kerül. Korábban Te voltál a főnök, és mindent saját terved és akaratod szerint kiviteleztél. Sokaknak ez azt jelenti, hogy mindenek előtt a saját előnyüket védelmezik.

Nos, most viszont egy új főnököd van. Rábíztad életedet az Úr Jézus Krisztusra. Ezt jelenti kereszténynek lenni - Jézus dönt, mint életednek az ura. Pál apostol így ír: "Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol" (Róma 10,9).

Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez az életnek egy teljesen új formáját jelenti. Ha Istent az életünkben irányítani hagyjuk és Neki akarunk szolgálni, akkor egy eddig soha nem ismert, csodálatos szabadságot fogunk megélni. Nem vagyunk többé a bűn rabszolgái, hanem szabadok vagyunk jót cselekedni. Jézus mondta: "Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek" (János 10,10).

Most kezdjük megélni azt, amit Jézus az "Isten országának" nevez. Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy Isten uralkodik felettünk. Jézus ezt a fajta életet az Ő ismert "Hegyi beszédében", ami a Máté evangélium 5-7. fejezeteiben olvasható, részletesen kifejtette.

Továbbá azt jelenti, hogy a Tízparancsolatot a II. Mózes 20,1-17-ből megtartjuk. Be kell vallani, hogy a Tízparancsolat manapság nem éppen népszerű - társadalmunk abból inkább "tíz ajánlást" csinált. Ezek az Isten által felállított szabályok nem azért adattak, hogy életterünket beszűkítsék, vagy a "szórakozásunkat elrontsák", amint ezt sokan vélik. Ezek figyelmen kívül hagyásának olyan a következménye, mint amit az egészségügyminiszter figyelmeztetése állít minden cigarettásdobozon: A dohányzás káros az egészségére!


Isten erejére csatlakozva

Az a gondolat, hogy az életedet Isten uralma alatt vezessed, ijesztőnek tűnhet. A Biblia ezen a ponton nagyon realista. Isten tudja, milyen könnyen kísértésbe juthatunk, és bűnbe eshetünk. Teljesen világosan megmondja, hogy a világ számunkra keresztényeknek egy ellenséges terület, és hogy van egy ellenfelünk: "Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" (I. Péter 5,8).

Ennek ellenére a bűn elleni harcunkban nem vagyunk egyedül. A Szent Szellem lakik bennünk, és erőt ad nekünk ellenállni az ördögnek és legyőzni a gonoszt. Mindaz, amit tennünk kell az az, hogy az Ő segítségét kérjük.

Következőképp képzelheted ezt el: Otthonodban ott van az elektromosság. Mindegyik elektromos vezeték le van fektetve és az elektromos művel összekötve. Egyik este későn érkezel haza, minden sötét és hideg, de tudod, mi a teendő: Egyszerűen csak felkattintod a kapcsolót, és az áram máris folyik. Világos lesz és meleg.

A Szent Szellem erejében élni az iménti kapcsoló "felkattintásával" hasonlítható össze. Az összes többi már készen áll. Az evangélium üzenete felel meg a drótoknak és kábeleknek, melyek az "erőműre" - Krisztus keresztjére - vannak rácsatlakoztatva. Az igazság vezetékei rendelkezésére állnak. Isten ereje csak arra vár, hogy megcsapolják. Amint életünket Jézusra bízzuk, és Istent segítségül hívjuk, a megmentő erő elkezd hozzánk folyni, és világosság lesz.

A döntő pont, hogy valóban kérjünk. Tudhatunk mindent egy elektromos műről, és mégis hidegben és sötétségben maradhatunk. Megérinthetjük kezünkkel egy atomerőmű falát, és mégis megfagyhatunk. Csak ha Isten segítségét kérjük, hogy az ördög támadásait legyőzhessük, és úgy élhessünk, ahogy Isten szeretné, akkor szó szerint megcsapoljuk az isteni készleteket - melyek egyszerűen kimeríthetetlenek.


Hogyan éljünk keresztényként egészségesen

Végezetül arra szeretnék rámutatni, hogy a lehetőségek egész sora áll rendelkezésedre, hogy hitedben növekedhess és erősödhess. Szakíts kérlek időt a következő szellemi "táplálkozási tippek" átgondolására. Gondolkozz el, hogyan tudnád az egyes pontokat a gyakorlatba átültetni.

 • Jó táplálékot vegyél magadhoz - azaz olvasd a Bibliát, mert Isten üzenete az számunkra;
 • Igyál sokat - azaz imádkozz Istenhez, és engedd meg a Szent Szellemnek, hogy megváltoztasson;
 • Sportolj - azaz mint keresztény Istennek élj e világban;
 • Lélegezz sok friss levegőt - azaz kívánd a gyülekezeti istentiszteletek légkörét;
 • Pihenj - azaz ápold kapcsolataidat más keresztényekkel.

Ezzel visszajutunk ezen oldal elejéhez. Mindent tegyél meg, hogy leggyorsabban egy közösséget / gyülekezetet találj, ahol mint új keresztényt szívesen látnak és szeretettel fogadnak. A közösség / gyülekezet az egyedüli hely, ahol mind azt megkaphatod, amit Isten elkészített Számodra.

Áldjon meg Isten bőségesen Jézus követésében.

Pál apostol szavaival élve: "(Kérem Istent), hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Szelleme által a belső emberben; hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának" (Efézus 3,16-18).

* * * *

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el