Aki a föld királyaival paráználkodott

Aki a föld királyaival paráználkodott

avagy elvtelen szövetségek


"Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai." (2. vers).

Annak ellenére, hogy Krisztus menyasszonyának hívja magát, a római katolikus egyház istentelen uralkodókkal létesített házasságtörő kapcsolatot a történelem során, és ez mind a mai napig így van.

A pápai állam lényegében 756-ban jött létre: A Karoling családból származó III. (Kis) Pipin puccsal vette át névlegesen is a hatalmat a Meroving-dinasztia utolsó (báb)királyától, III. Childeriktől. Kis Pipin hatalmát törvényesítendő, III. István pápával alkut kötött: Eszerint egyrészről Kis Pipin megsegíti a pápát és a longobárdokat leveri, másrészről ennek fejében a pápa királlyá koronázza, felkeni Kis Pipint. István pápa elismerte a Karolingokat a Frank Birodalom törvényes uralkodócsaládjának. Kis Pipin a megállapodásnak megfelelően 756-ra elfoglalta a longobárdoktól Ravennát és környékét, s ezen területeket a pápának adományozta. A Róma-Ravenna közti területen így létre jött a pápai állam, a Szentatya földi birodalma, melyhez később még további területeket szereztek a pápák. Ez a pápai állam egészen 1870-ig állt fenn, mikor is az olaszok elfoglalták, és beolvasztották e területeket az újonnan megalakult Olaszországba.

1929-ben Mussolini és XI. Piusz által aláírt Lateráni Egyezmény folytán Vatikán újra elnyerte a független állam státuszát. A konkordátum a római katolicizmust újra - a törvény erejével - Olaszország "kizárólagos vallásává" tette.

Lateráni Egyezmény aláírása
Lateráni Egyezmény aláírása

Hogy a Lateráni Egyezmény létrejöjjön, a pápa felkérte a katolikusokat, hogy tartózkodjanak a politikai életben való részvételtől (ugyanis sokan közülük szocialisták voltak, és aktívan felléptek Mussolini és fasiszta pártja ellen), és támogatásáról biztosította Mussolinit. A pápa olyan határozottan tette Mussolinival rokonszenvező kijelentéseit - azt mondta például, hogy "Mussolinit a Gondviselés küldte" -, hogy a katolikusoknak nem volt más választásuk, mint az, hogy a fasiszta diktátort támogassák. Semmi kétség, hogy a római katolikus egyház emelte hatalomra Mussolinit. Enélkül a támogatás nélkül Mussolini nem került volna hatalomra, és talán a történelem is másképpen alakulhatott volna.

A megállapodás mindkét fél számára sokat ígért. Mussolininak szüksége volt az egyházra ahhoz, hogy Olaszországban megvesse a lábát, az egyház pedig azért támogatta, hogy cserébe legalább valamit visszakapjon egykori tekintélyéből és hatalmából.

Az egyház a II. világháború végéig hűségesen kiszolgálta az elnyomó diktatúrát, amelyik cserébe boldogan biztosította számára, amit kért: az alapvető emberi jogok eltiprását.

Róma soha nem volt hajlandó megadni a vallási és lelkiismereti szabadsághoz való jogot másoknak, amikor uralmi pozícióban volt. Hiteles dokumentumok által bizonyított tény, hogy Róma esküdt ellensége a szólás-, a vallás- és a sajtószabadságnak, és a pápák következetesen elnyomták ezeket a szabadságjogokat, amikor csak lehetőségük nyílott erre.

Mivel a katolikus vallás lett az államvallás, az iskolákban kötelezővé tették a vallási oktatást, csak az egyház által jóváhagyott könyvekből taníthattak az egyház által javasolt tanárok, az egyházi esküvőt kötelezővé tették, és a válást megtiltották. A katolicizmus akár szóban, akár írásos formában történő bírálata büntetendő volt.

Eugenio Pacelli bíboros, aki később XII Piusz néven pápa lett, Vatikán állam titkáraként kulcsfontosságú szerepet játszott (az egyház számára) gyümölcsöző, 1933-ban Hitlerrel megkötött egyezmény tárgyalásai során. A konkordátum az egyház számára több százmillió dollár nyereséget hozott, ugyanis ennyi folyt be a háború ideje alatt a katolikus egyházba egyházadóként. Ezért XII. Piusz soha nem átkozta ki Hitlert a katolikus egyházból, és még csak fel sem emelte a hangját, hogy a 6 millió zsidó kiirtása ellen tiltakozzon.

Az egyház még akkor is támogatta Hitlert, amikor már napvilágra került gonoszsága. Amikor a német csapatok megtámadták a Szovjetuniót, a pápa újra világosan kijelentette, hogy támogatja a bolsevizmus elleni náci harcot, és úgy nyilatkozott, hogy ez egy rendkívül gáláns cselekedet, és a keresztény kultúra alapjainak megvédésére irányul.

XII. Pius
XII. Pius
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el