Teremtés vagy Evolúció?

TEREMTÉS VAGY EVOLÚCIÓ?


A Világegyetem, az élet, a különféle élőlények és az ember eredetére két nagy magyarázat-rendszer létezik: az evolúció és a teremtés.

Szokták úgy is beállítani, hogy a világ, az élet, a különféle fajok kialakulására adott magyarázatok közül az evolúció a tudományos, méghozzá természettudományos, míg a teremtés a vallásos magyarázat.

De csakugyan így van-e ez?

Manapság a tudományos világ egyre több szereplője áll ki nyíltan amellett, hogy egy teremtett világban élünk. Arthur Compton neves Nobel-díjas amerikai fizikus zsebében a Nobel-díjjal 1936-ban Chicagóban nagy tudományos fórum előtt mondta a következőt: "Számomra a hit annak felismerésével kezdődik, hogy egy legmagasabb intelligencia hívta létre a világmindenséget és alkotta az embert. Nem nehéz ezt hinnem, mivel vitathatatlan, hogy ahol terv van, ott van intelligencia is - és egy rendezett, kibontakozó világmindenség arról tesz tanúságot, hogy igaz a valaha elhangzott legnagyszerűbb kijelentés: >> Kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet<<."

Alapkérdésünk, azaz, hogy "Honnan jöttünk? Kifejlődtünk vagy teremtődtünk?", megválaszolása érdekében a következő kérdéskörökkel szeretnék foglalkozni:


Előzetesen tekintsd meg Prof. Tóth Tibor 10 perces videóját itt:   https://megmagyarazhatatlan.network.hu/video/vizen_jaras/teremtes_vagy_evolucio


Cikkek a Teremtésről és Evolúcióról

Kapcsolódó cikkek és videók


Hadüzenet a hitnek / Darwin újraírta a tudományt   https://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201108/haduzenet_a_hitnek


A teremtés cenzora / Darwin sejtette, hogy baj lesz elméletéből

Egészen ritka, hogy egy természettudós olyan befolyást gyakoroljon saját korára és az őt követő idők világképére, mint Charles Darwin. Nem forgott magas körökben, nem volt jó szónok, se ravasz politikus. Mégis, amit örökül hagyott, talán jobban átformálta az emberiség gondolkodását, mint mozgalmas századának megannyi hatalmassága együttesen.

https://www.hetek.hu/arcok/200812/a_teremtes_cenzora


Miben hitt Darwin? / 200 éve született az evolúció atyja   https://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200902/miben_hitt_darwin


Az ember, aki megölte Istent   https://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200902/bbc_az_ember_aki_megolte_istent


Filmek a Teremtésről és Evolúcióról

Az evolúció vagy teremtés témakörben érdemes megtekinteni az alábbi, magyar szinkronnal is ellátott filmeket, videókat:

Az élet rejtélyének megfejtése - Darwin tévedett volna?

(kb. 1 órás videó)


Dr. Kent Hovind előadássorozata:

A Föld Kora (kb. 2 órás előadás)

Az Éden kertje (kb. 2 órás előadás)

A Hovind-elmélet (kb. 2 órás előadás) Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el