A Törvény

6. A törvény


Egyiptomból való kivonulás után a harmadik hónapban a zsidó nép Mózes vezetésével a Sínai-hegyhez érkezett. Itt kötött Isten szövetséget Izraellel, mint néppel. Itt adott Isten Mózesen keresztül törvényeket népének, amelyek alapján kellett berendezniük életüket, s amelyek azt biztosították, hogy meg tudják őrizni élő kapcsolatukat Istennel, és hogy előkészítsék a terepet a majdan eljövendő Messiás számára.

A törvények legfontosabb szempontja a személy - Isten és ember - szeretete, illetve a kapcsolatok védelme volt. Ezek a törvények messze kiemelkednek más népek korabeli törvényei közül. Hogy csak a legismertebbet említsem, micsoda ellentétben áll a mintegy háromszáz évvel a mózesi törvények előtt az i.e. XVII. században keletkezett, az Ó-babiloni birodalom híres uralkodójának, Hamurabi törvénykódexével, amelyet Susában találtak meg egy jó két méteres kőoszlopra vésve. Ez összesen kétszáznegyvenhét, a mózesi törvényekhez felszínesen hasonló rendeletet tartalmaz, amelyek arról tanúskodnak, hogy Babilonban a magántulajdon értékesebbnek számított az embernél: a tulajdon védelméről sokszor csonkítással, számos esetben pedig halálbüntetéssel gondoskodtak.

A törvényeket Isten szóban közölte Mózessel, de a summájukat, Isten maga személyesen, kőtáblára is leírta. Ez az un. Tízparancsolat, a Bibliának azon egyedülálló része, melyet fizikálisan maga Isten írt le.

A törvényt alapvetően Isten a zsidóságnak adta, és nem a nem zsidóknak, viszont a törvény eszenciája a Tízparancsolatban csúcsosodik ki, amely az egész emberiség számára is fontos iránymutatást ad az ember-ember és ember-Isten együttélés elfogadható viszonyairól.

A következő 5 (kb. 10-10 perces) videón az ATV-n is közvetített "Nem csak kenyérrel él ..." c. sorozatban Ruff Tibor beszél a Tízparancsolatról:


1. rész: A Tízparancsolat: Használati utasítás ez emberhez


2. rész: 1. parancsolat: Ne legyenek idegen isteneid!


3. rész: A 2., 3., 4. parancsolatok: Bálványimádás tilalma / Élni vagy visszaélni Isten nevével / Szombat


4. rész: 5., 6., 7. parancsolatok: Az élet és a család védelme


5. rész: 8., 9., 10. parancsolatok: Az anyagiak és a jogrend védelme


A Sínai-hegynél a zsidó nép szövetséget kötött Istennel. Isten kijelentette számukra parancsolatait: a Törvényt, amely összesen 613 parancsolatot tartalmaz, melynek a Tízparancsolat is a része. Isten parancsolatai alapján kellett berendezniük az életüket. Ezen törvények alapján köttetett meg a szövetség Mózes közvetítésével Isten és Izrael között.


<<  A nép      Ókori Izrael >>

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el