Ökumenizmus

Ökumenizmus, avagy lépések az egységes világvallás felé

Úgy tűnik, hogy a római katolicizmus a különböző hiteket összekötő hídnak szerepét tölti be. Az egységes világvallás alapjainak lerakása már folyik - a főhadiszállás: Róma. 

Az egész világon ismert calcuttai Teréz anya protestánsok körében is elfogadhatóvá tette a katolicizmust, és joggal csodálják önfeláldozó életét. Róma "a világ egyik legnagyobb evangélistájának" tartja őt. Azonban az "ő evangéliuma" senkit nem vezetett Krisztushoz, hanem inkább arra ösztönözte az embereket, hogy higgyenek csak abban az istenben, akiben eddig is hittek. "Én minden vallást szeretek" - mondta Teréz anya. Ez egy olyan gondolat, amely tökéletesen beleillik az eljövendő világ új vallásába. 

Teréz anyához hasonlóan II. János Pál is elismerően nyilatkozott minden vallásról. Jóllehet a pápáknak ez a minden vallást bekebelezni akaró magatartása meghökkenti a konzervatív katolikus köröket, az igazság az, hogy ez teljesen beleillik a katolikus egyház történelmi vonalába. Egészen a kezdetektől fogva, már Konstantin császár uralkodása alatt is kimutatható ez a jelenség. A katolikus egyház mindig is igyekezett idomulni azoknak a népeknek a pogány vallásaihoz, vallási szokásaihoz, amelyeket éppen "kereszténnyé" akart tenni. Az ilyen integráció egyidős a katolicizmussal. Haitin minden vudu ceremónia katolikus imával kezdődik. Van egy mondás, miszerint Haiti 85%-ban katolikus és 100%-ban vudu vallású. Santeria félelmetes spiritiszta kultúrája is az afrikai pogányságnak és a katolicizmusnak egy olyan keveréke, ahol a régi istenek most katolikus szentekként jelennek meg.

A római katolikus egyházon belül a New Age-nek, az okkultizmusnak és a misztikus hiedelmeknek csaknem minden árnyalata megtalálható. Papok és apácák ezrei jógáznak, illetve gyakorolnak másfajta hindu vagy buddhista misztikus rituálékat. A katolikus lelkigyakorlatok központjai világszerte próbálják keverni a "kereszténységet" a hinduizmussal, a buddhizmussal és különböző New Age-es praktikákkal, vallásokkal. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a katolikus teológusok kétharmada nem hisz Sátán létezésében.

II János Pál rendkívül nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az ökumenizmus világvallás legyen. A pápa egyik legfontosabb és leggyakrabban használt módszere az volt, hogy közös imára hívta össze a világ vallási vezetőit. 1986-ban az olaszországi Assisiben összehívta a világ 12 fő vallásának 130 vezetőjét, hogy imádkozzanak a békéért. A pápa kijelentette, hogy mindannyian "ugyanahhoz az istenhez imádkoznak". Ebből az alkalomból a pápa megengedte jó barátjának, a dalai lámának, hogy az oltáron kicserélje a keresztet Buddha szobrával a Szent Péter templomban Assisiben, és megengedte neki és szerzeteseinek, hogy buddhista imádási szertartásokat végezzenek.

Két tényező fog rendkívül fontos szerepet játszani a világ egyesítésében: az ökológiai tényező és a béke. Egyre inkább elfogadott vélemény az, hogy a "békét" csak valami felsőbbrendű erőhöz való ima által lehet elérni, és végül is "bármelyik isten megteszi".


<< Előző             Következő >> 

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el